Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kulturutskottets svar på Riksrevisionens rapport
Publicerad: 2005-02-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-02-18
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kulturutskottet begär bättre redovisning av regeringen
------------------------------

Pressmeddelande från kulturutskottet
TORSDAG 17 FEBRUARI 2005

Statens bidrag till idrotten och folkbildningen ska redovisas bättre

Regeringens rapportering till riksdagen av hur statsbidraget till idrotts- och folkrörelsen fördelats räcker inte. Det anser ett enigt kulturutskott och instämmer i Riksrevisionens kritik av regeringen.

Riksdagen får ingen klar bild av hur stödet till idrotten och folkrörelserna används påpekar utskottet i sitt beslutsunderlag. Utskottet uppmanar därför regeringen att bättre redovisa hur statsbidraget till organisationerna har fördelats. Regeringen skulle, enligt utskottet, kunna presentera hur stödet använts i budgetpropositionerna.

Riksdagen och regeringen har valt att låta Riksidrottsförbundet och Folkbildningsrådet självständigt fördela statsbidraget till idrottsrörelsen och folkbildningen. Utskottet framhåller att det är viktigt att staten ger organisationerna frihet och inte går in och styr i deras verksamhet. Därför säger utskottet nej till Riksrevisionens förslag om en ny styrning av statsbidraget till idrottsrörelsen och folkbildningen. Däremot vill riksdagen ha bättre information om hur stödet använts.

För mer information: Ring kanslichefen i kulturutskottet Per Mårtensson, telefonnummer 08-786 42 69.

Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 7 april 2005
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB