Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utvecklingsmedel från CFL 2005
Publicerad: 2005-02-18

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CFL_GD-beslut.pdf 122Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-02-18
Information från Björn Garefelt tel. 070-694 61 14
------------------------------
Utvecklingsmedel till folkbildningen från CFL 2005
------------------------------

Bakgrund
Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, har årligen fördelat 15 mkr för utveckling av flexibelt lärande i folkbildningen. Planeringsrådet för folkbildningen i CFL tar fram förslag till insatser och prioritering av dessa.

CFL genomgår för närvarande en omstrukturering som en följd av det förändrade uppdrag myndigheten har i förhållande till det som tidigare Statens Skolor för Vuxna, SSV, hade. Det finns idag en övertalighet på enheterna i Härnösand och Norrköping. CFL lade hösten 2004 förslag på att utvecklingsmedel ska tas i anspråk för att täcka de merkostnader personalförändringarna medför.

Folkbildningsr√•det gjorde mot den bakgrunden en skrivelse till regeringen d√§r r√•det p√•pekade det orimliga i att folkbildningens utvecklingsmedel ska bekosta myndighetens omst√§llningskostnader. √Ąven R√∂relsefolkh√∂gskolornas Intresseorganisation, RIO, gjorde en skrivelse till regeringen med liknande inneh√•ll.   

I regleringsbrevet till CFL f√∂r 2005 framg√•r att en besparing p√• 15 mkr av de samlade utvecklingsmedlen p√• totalt 35 mkr, som f√∂rutom till folkbildningen √§ven riktas till kommunal vuxenutbildning och till l√§romedel f√∂r teckenspr√•k, ska ske. Totalt knappt 20 mkr (19 977 tkr) avs√§tts i regleringsbrevet till utvecklingsmedel (ram). Folkbildningen prioriteras i skrivningarna, och st√∂d till kommunernas vuxenutbildning och till l√§romedel f√∂r teckenspr√•k ska ske endast ‚ÄĚi begr√§nsad omfattning‚ÄĚ.  

CFL har dock beslutat att avsätta ytterligare 5 mkr av utvecklingsmedlen utöver vad som anges i regleringsbrevet för att täcka myndighetens omställningskostnader, och beslutat att avdela endast 10 mkr för utvecklingsstöd till folkbildningen under 2005. Detta minskar förutsättningarna för studieförbund och folkhögskolor att få stöd för utvecklingsarbete inom det flexibla lärandets område.

Inom denna minskade ram om 10 mkr har CFL beslutat om fördelning i enlighet med planeringsrådets förslag (se bilaga).

Möjlighet att söka utvecklingsmedel
Studieförbund och folkhögskolor har möjlighet att söka medel inom ramen för projektet Digitala studiematerial. Projektets ram är 3 mkr. Ansökan ska lämnas in senast 11 mars (se Folkbildningsrådet informerar 14 februari).

Vidare kommer CFL under v√•ren att inbjuda studief√∂rbund och folkh√∂gskolor att genomf√∂ra projekt inom omr√•det n√§tverksst√∂d. Projektet tilldelas 1,7 mkr.  Projektet syftar till att st√∂dja olika former av n√§tverkssamarbete kring flexibelt l√§rande i folkbildningen.

Folkbildningsnätet tilldelas den av styrgruppen begärda summan för utvecklingsinsatser 2 mkr.

CFL fortsätter arbetet med fortbildning av cirkelledare och lärare, kunskapsbildning och s.k. växthusarbete/mentorskap med organisationer som fått projektstöd utifrån samma principer som tidigare, vilket innebär att insatserna i hög grad genomförs via resurspersoner verksamma inom folkbildningen. Sammanlagt 3,3 mkr avsätts för dessa insatser.

Bilaga: Beslut från CFL


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB