Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Stöd till vetenskapliga undersökningar om folkbildningen
Publicerad: 2005-03-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-03-02
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Stöd till konferenser och utgivning av skrifter om folkbildning
------------------------------
Carl Cederblads minnesfond, som förvaltas av Uppsala universitet, instiftades 1955 i syfte att "belöna eller möjliggöra vetenskapliga undersökningar om folkbildningen, företrädesvis det svenska folkbildningsarbetets uppkomst och utveckling". Fonden har under årens lopp lämnat ekonomiskt stöd till konferenser och publicering av vetenskapliga arbeten om svensk folkbildning.
Enskilda forskare, akademiska lärare samt folkbildningsorganisationer har rätt att såväl lämna förslag som att ansöka om bidrag ur fonden. Sådana förslag skall lämnas till ordföranden senast den 15 maj och nämnden fattar beslut om eventuella belöningar eller bidrag senast den 30 juni varje år. Nämnden ger företrädesvis kompletterande stöd för utgivning av vetenskapliga skrifter som kommer att publiceras inom ett år från det att anslag beviljats.
Fonden delar varje år ut ungefär 100.000 kr och det genomsnittliga anslaget/bidraget brukar ligga på ca. 20.000 kr.

Ytterligare upplysningar lämnas av nämndens ordförande, Peder Hård af Segerstad, telefon: 018-55 20 30 eller Peder.Hard@dis.uu.se, postadress se nedan

Nämnden för Carl Cederblads stiftelse
Uppsala universitet
Universitetsledningens kansli
Box 256
751 05 Uppsala

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB