Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Europeiska socialfonden: Växtkraft Mål 3
Publicerad: 2005-03-14
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-03-14
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Eventuell omfördelning mellan insatsområdena
------------------------------

Växtkraft Mål 3
Övervakningskommittén konstaterade vid sitt sammanträde den 9 mars att den innevarande programperioden för den Europeiska socialfondens program Växtkraft MÃ¥l 3 närmar sig sitt slut.  Ã…r 2006 är det sista Ã¥ret i perioden och förhandlingar pÃ¥gÃ¥r mellan regeringen och kommisionen om vad som ska komma därefter.

Medlen i programmet är fördelade dels mellan regioner (län) dels mellan de olika insatsområdena. Uppföljningen visar att medlen är ojämnt utnyttjade länen emellan och det finns också en obalans mellan insatsområdena. I juni ska övervakningskommittén ta ställning till en eventuell omfördelning både regionalt och mellan insatsområdena.

Det finns därför anledning för studieförbundsavdelningar och folkhögskolor att kontakta de egna ESF-råden för att diskutera sina behov och idéer till utvecklingsprojekt.

I samtliga regioner finns fortfarande medel för kompetensanalys och kompetensutveckling för en skolas eller en avdelnings egen  personal. Det finns ocksÃ¥ möjligheter att sätta igÃ¥ng projekt inom exempelvis ökad anställbarhet, jämställdhet och integration mm. lokalt/regionalt.

Mer information lämnas av Signild Håkansson, tel 08-412 48 04

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB