Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL-inbjudan om utv-medel för nätverk
Publicerad: 2005-03-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Wordmall N√§tverksprojekt 20.doc 86Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-03-16
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09

------------------------------
Inbjudan att ansöka om utvecklingsmedel 2005
‚Äď lokala, regionala och nationella n√§tverk
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, är en statlig myndighet med uppdrag att främja utveckling och användning av flexibelt lärande inom folkbildningen. Som en del i detta arbete inbjuder myndigheten folkhögskolor och studieförbund att inkomma med projektansökningar till försök rörande utveckling av flexibelt lärande inom folkbildningen.

Inriktning på projektverksamheten
Det övergripande syftet med fördelningen av utvecklingsmedlen är att stödja till-växten av antalet organisationer som erbjuder flexibelt lärande med IKT-stöd i sin ordinarie verksamhet.
 
Under de senaste åren har ett stort antal folkbildningsorganisationer genomfört utvecklingsarbete med stöd från CFL. CFL gör därför bedömningen att det finns en god grund för en utveckling av lokala, regionala och nationella nätverk som en framtida bas för utvecklingsarbetet.

I syfte att utröna lämpliga arbetsformer och villkor för en framtida satsning på lokala, regionala och nationella nätverk, inbjuder CFL därför till en försöksverksamhet kring nätverk som stöd till utveckling av folkbildningens flexibla lärande. Projekten ska syfta till etablerande eller vidareutveckling av nätverk för stöd och erfarenhets-spridning kring utveckling av flexibelt lärande. Verksamheten ska präglas av hållbarhet och långsiktighet. Vidare ska verksamhetens innehåll och åtgärder även kunna vara öppna för aktörer utanför folkbildningens krets.

Ansökningsberättigade organisationer
Folkhögskolor och studieförbund samt existerande nätverk inom folkbildningen är berättigade att söka medel inom denna projektomgång.

Ekonomiska förutsättningar
Det enskilda projektet kan erhålla maximalt 300.000 kr för försöksverksamheten. Kostnader för egenutvärdering och rapport ska räknas in i den totala budgeten.

I projektet ingår en obligatorisk utbildning på distans i form av en nätburen lärgemenskap för alla projektledare som deltar i respektive nätverk. Utbildningen omfattar 40 timmar och kostnaden för projektledarnas tid tas inom vart projekts ram.

Utvecklingsmedel utbetalas i två omgångar: 20 % vid beviljande och resterande efter kontakt med CFLs projektmentor.

Projektmedel får ej användas för täckande av kostnader för investeringar i hårdvara.

Projekttid
Projekttiden är ett år, med projektstart augusti 2005. Slutrapport och egenutvärdering ska lämnas till Nationellt centrum för flexibelt lärande i februari 2007.

Handläggningsordning
Projektans√∂kan sker via webbformul√§r p√• adress: http://www2.cfl.se/webform/multiform.cgi?FB_Natverk_2005.cfg 
Ansökan skall vara CFL tillhanda senast fredag 22 april 2005.

Beslut om beviljade projektmedel kommer att publiceras p√• myndighetens hemsida, http://www.cfl.se den 26 maj 2005. Beslut r√∂rande tilldelning av projektmedel kan ej √∂verklagas.

Frågor kring ansökningarna besvaras av:
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Ingemar Svensson, ingemar.svensson@cfl.se
Birgitta Callerud, birgitta.callerud@cfl.se

Ledamöter av myndighetens planeringsråd
Tage Johansson, tage.johansson@runo.se
Björn Garefelt, bjorn.garefelt@folkbildning.net
Instruktioner

Försöksansökan ska skickas in via webb. Därmed hamnar ansökan i en databas på CFL. Vi har lagt ut en länk till webbformuläret, som du ska fylla i. För att förenkla har vi även lagt ut en wordmall som du kan fylla i först. Den fungerar även som din egen kopia av ansökan.

När du arbetar med att fylla i ansökan föreslår vi att du följer arbetsgången nedan:

1.      √Ėppna och skriv ut det h√§r brevet (har du troligen redan gjort)
2.      Spara wordmallen f√∂r att g√∂ra ett utkast till ans√∂kan. Det √§r h√§r du fyller i de olika f√§lten under tiden du arbetar med ans√∂kan. Detta utkast sparas tills du formulerat ans√∂kan klart. Den bifogade filen kallas h√§r ‚ÄĚWordmall‚ÄĚ.
3.      Klicka p√• l√§nken till webbformul√§ret ‚ÄĚAns√∂kan om utvecklingsmedel‚ÄĚ. D√• √∂ppnas ett formul√§r i webbl√§saren.
4.      √Ėppna √§ven wordmallen (utkastet).
5.      G√• fr√•n f√§lt till f√§lt och kopiera fr√•n utkastet till r√§tt f√§lt i webb-formul√§ret.
6.      N√§r du √§r klar med att fylla i alla f√§lt och har kontrollerat att det blivit korrekt, klicka p√• skicka-knappen.

OBS! Om du vill anv√§nda dig av punktlistor i ans√∂kan b√∂r du endast anv√§nda tecknet f√∂r bindestreck som punkttecken. Systemet kan inte hantera symboler som _, _,  eller liknande.

Får du problem med att fylla i ansökan kan du ringa Lisbeth Nylund,
0611-55 79 25, lisbeth.nylund@cfl.se 


Lycka till med ansökan!

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB