Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1000 vägar till kunskap 2005
Publicerad: 2005-04-03

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
nyhetsbrev.1-05.pdf 128Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2005-04-03
Information frÃ¥n Ingrid Brundin tel. 08-412 48 14  
------------------------------
1000 vägar till kunskap 2005
------------------------------
En ny kampanj för vuxnas lärande ”1000 vägar till kunskap” kommer att genomföras i höst under tiden 17 september – 2 oktober. Huvudman för kampanjen blir även i år Utbildningsradion och Utbildnings- och kulturdepartementet. Folkbildningsrådet ingår i en referensgrupp i vilken de flesta myndigheter och organisationer som arbetar med vuxenutbildning och folkbildning finns representerade.

Kampanjens syfte är att motivera och stimulera vuxna till studier och nya kunskaper och erbjuda praktisk studie- och yrkesvägledning till allmänheten. Årets kampanj vänder sig inte bara till arbetslösa utan även till dem som riskerar att bli utan jobb, eller till dem som funderar på att byta yrke. Kampanjen har därför denna gång ett bredare perspektiv med syftet att lyfta fram möjligheterna till tillväxt, utveckling och jobb för framtiden. Som stöd och hjälp för detta kommer CFL att ta fram ett diskussionsmaterial som ska kunna användas vid seminarier, föreläsningar och samtal. CFL kommer också att administrera kampanjens webbplats www.ur.se/1000vagartillkunskap.

Liksom tidigare Ã¥r bygger kampanjen pÃ¥ lokala aktiviteter. I dag finns ca 220 lokala samordnare i kommunerna som kommer att arbeta med höstens kampanj. Ambitionen är att engagera ytterligare samordnare via biblioteken och lärcentra. Tanken är att samordnarna tillsammans med de lokala utbildningsanordnarna inom vuxenutbildning och folkbildning ska planera de olika aktiviteterna. Vi hoppas att alla  folkhögskolor och studieförbund engagerar sig i kampanjen och tar chansen att visa upp folkbildningens stora utbud och möjligheter!

Vi bifogar som pdf-fil Nyhetsbrev nr 1 med en presentation av årets kampanj. En lista över vilka personer som är samordnare i resp kommun kommer att skickas ut senare i vår.

För ytterligare information om 1000 vägar till kunskap kontakta Anna Gustafsson på UR agu@ur.se. Folkbildningsrådets kontaktperson är ingrid.brundin@folkbildning.se.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB