Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


30 miljoner till ungdomsinsatser vid folkhögskolor
Publicerad: 2005-04-06
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-04-06
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
VÃ¥rpropositionen:
30 miljoner kronor till extra ungdomsinsatser vid folkhögskolor 2005
------------------------------

Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har enats om att ge extra pengar till AMS för att ge fler unga långtidsarbetslösa möjligheter att studera vid folkhögskolor. Förslaget avser 500 nya platser under 2005.

Enligt näringsdepartementet ska stödet gå till unga mellan 20-24 år som varit arbetslösa i minst 6 månader och som inte har fullföljt sina gymnasiestudier. Inget aktivitetsstöd utgår från arbetsförmedlingen utan ungdomarna kommer att uppmanas att söka studiemedel eller finansiera sitt uppehälle på annat sätt.

Stödet kommer ej att gälla retroaktivt under 2005 utan avser perioden efter att beslut fattats i riksdagen i juni. Inget förslag finns om extra pengar under 2006. Det innebär att de extra platserna kan försvinna i januari 2006 om inte ny finansiering tillkommer.

Dessa uppgifter är preliminära. Först när vårpropositionen presenteras den 14 april finns förslaget i skrift. Efter beslut i riksdagen översänder regeringen ett nytt regleringsbrev till AMS med instruktioner om handläggningen av stödet.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB