Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Vårpropositionen: 30 mkr extra till folkhögskolan
Publicerad: 2005-04-14
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-04-14
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     

------------------------------
500 nya utbildningsplatser för unga arbetslösa
------------------------------

Regeringen lämnade idag över vårpropositionen till riksdagen. Som tidigare informerats om i Fbr informerar föreslås att 500 nya utbildningsplatser vid folkhögskolorna inrättas temporärt 2005 för långtidsarbetslösa ungdomar. Regeringen skriver att folkhögskolornas särskilda pedagogik kan bidra till att dessa ungdomar kommer tillbaka till studier eller arbete.

Vidare föreslås, för att tillgodose ett ökat behov av kontakttolkar, att bidrag till kontakttolkutbildning ökas med 4,1 miljoner kronor under 2005.

Riksdagen kommer att votera om vårpropositionen 16-18 juni, därefter kommer regeringen att besluta om nya regleringsbrev för återstående delen av 2005.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB