Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkbildare sökes
Publicerad: 2005-04-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-04-15
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildare sökes
------------------------------

Utbildnings- och kulturdepartementet söker handläggare för frågor rörande folkbildning och andra former av stöd till vuxnas lärande till enheten för studiefinansiering och vuxnas lärande

Enheten för studiefinansiering och vuxnas lärande arbetar med frågor som rör studiefinansiering och studiesociala frågor på olika utbildningsnivåer. Enheten ansvarar vidare för vuxenutbildning, folkbildning och sådan eftergymnasial yrkesutbildning och kompetensutveckling för vuxna som inte sker vid universitet och högskolor. Till enhetens ansvarsområde hör även fem myndigheter samt internationella frågor på det studiesociala området och vuxenutbildningsområdet.

Arbetsuppgifter
Utrednings- och beredningsarbete r√∂rande vuxnas l√§rande, s√§rskilt folkbildning. Medverkan i enhetens budget- och propositionsarbete. Uppgifterna kan ocks√• ‚Äď beroende p√• person och arbetsbelastning ‚Äď
komma att innefatta andra frågor rörande utbildning för vuxna och/eller studiefinansiering.

Kompetens
Högskoleexamen med företrädesvis statsvetenskaplig/ekonomisk inriktning. Du behöver ha god analytisk förmåga och kunna uttrycka Dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt ha relevant yrkeserfarenhet. Erfarenhet av folkbildningsarbete och/eller insikter i folkbildningens idétradition är av stort värde. Kunskaper om det statliga budgetsystemet och om villkoren för arbete i en politiskt styrd organisation är betydelsefulla. Som person trivs du med att arbeta i en kunskapsintensiv och krävande miljö där tempot tidvis är högt.

Information
Anställningen är ett vikariat under ca ett år, med sannolik förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Information om arbetsuppgifterna lämnas av departementsrådet Anders Franzén, tel 08-405 1736 och om anställningsvillkoren av personalhandläggaren Solveig Fröberg, tel 08-405 4348.

Fackliga företrädare i Utbildnings- och kulturdepartementet är Berndt Ericsson, SACO och Kerstin Molander, ST. Du når dem på telefon
08-405 10 00.

Regeringskansliet erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla.

Ansökan
Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 29 april 2005. Skicka den per post till nedanstående adress eller med e-post till registrator@educult.ministry.se. Märk ansökan med dnr U2005/3947/SAM.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB