Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Fråga i riksdagen om stödet till folkbildningen
Publicerad: 2005-04-15
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-04-15
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagsfråga om folkbildningens roll i demokratin
------------------------------
Följande skriftliga fråga har ställts av Tobias Krantz (fp) till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande. Riksdagsledamöterna kan året om ställa skriftliga frågor till statsråden. Avsikten med frågorna är att riksdagsledamöterna ska få besked i ett visst, begränsat ärende. Frågor som inkommer senast fredag kl. 10 ska besvaras senast följande onsdag kl. 12.


Fråga för skriftligt svar
den 14 april
Fråga 2004/05:1417 av Tobias Krantz (fp) till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningens roll i demokratin
"Folkhögskolorna är ingen statlig verksamhet och kan därför inte räkna med några större höjningar av bidragen, utöver den årliga uppräkningen." Statsrådet Lena Hallengrens uttalande i tidningen Sändaren nyligen (den 24 mars 2005, se exempelvis http://www.sandaren.se/default.asp?action=article&ID=531&KeyWords=Hallengren) är anmärkningsvärt.
Att statsrådet inte vill ställa ut långtgående ekonomiska löften måste självfallet respekteras. Det iögonenfallande är det skäl som statsrådet anger för att folkhögskolorna framöver inte ska prioriteras. Folkbildningen är en väsentlig del av det civila samhälle på vilket den svenska demokratin ytterst vilar. Statsrådets bristande insikter på denna punkt är djupt oroande.
Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta i syfte att stödja folkbildningen och dess roll i den svenska demokratin.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB