Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsinterpellation om folkbildningen
Publicerad: 2005-04-21
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-04-21
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Interpellation i riksdagen om folkbildningen
------------------------------

Håkan Larsson (c) har ställt följande interpellation till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.
Riksdagsledamöterna har möjlighet att kontrollera regeringen genom att ställa interpellationer till statsråden om deras tjänsteutövning. Syftet med interpellationerna är att öka riksdagens insyn i regeringens arbete, väcka uppmärksamhet kring en viss fråga och skaffa fram ytterligare information. Det berörda statsrådet har två veckor på sig att besvara interpellationen vid ett kammarsammanträde. Vanligtvis följer en debatt mellan statsrådet och den riksdagsledamot som ställt interpellationen, men även andra ledamöter kan delta.


Interpellation den 19 april
Interpellation 2004/05:527 av Håkan Larsson (c) till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningen
Nu är det ett år sedan den senaste statliga utvärderingen av folkbildningen (Sufo 2) presenterades. Därefter presenterades ytterligare en statlig utredning med bäring på folkbildning, som handlade om vilka som inte deltar. Samtidigt kom också Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens framsyn. Dessa tre skrifter skickades tillsammans ut på remiss till ett stort antal intressenter runtom i landet. Remisstiden löpte ut i oktober förra året, men vad har hänt sedan dess?
Redan fr√•n b√∂rjan var regeringen otydlig om huruvida dessa utredningar skulle leda till en ny folkbildningsproposition eller inte. √Ąn i dag har vi inte f√•tt klarhet i den fr√•gan.
På många håll i landet är man allvarligt oroad över regeringens tystnad och otydlighet om folkbildningen. Oron blir inte mindre av det uttalande som det ansvariga statsrådet Hallengren nyligen gjorde i tidningen Sändaren:
"Folkhögskolorna är ingen statlig verksamhet och kan därför inte räkna med några större höjningar av bidragen, utöver den årliga uppräkningen."
Uttalandet är oroande eftersom det ger en signal om att regeringen inte prioriterar folkbildningen. Detta är allvarligt, eftersom det är en central del av den grund den svenska demokratin vilar på. Vi behöver få klarhet om hur den sittande regeringen ser på folkbildningens roll i vårt samhälle.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:
1. Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att skapa klarhet i regeringens folkbildningspolitik för framtiden?
2. Avser statsrådet att ta initiativ till en folkbildningsproposition och i så fall när?

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB