Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Hallengren svarar Krantz om stödet till folkbildningen
Publicerad: 2005-04-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-04-21
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningen är prioriterad
------------------------------
Följande skriftliga svar har avgetts av Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, på den skriftliga fråga som ställdes av Tobias Krantz (fp) den 14 april.


Skriftligt svar på fråga

den 20 april
Svar på fråga 2004/05:1417 om folkbildningens roll i demokratin
Statsrådet Lena Hallengren

Tobias Krantz har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte att stödja folkbildningen och dess roll i den svenska demokratin.
Jag anser att folkbildningen har en mycket viktig roll i den svenska demokratin, den är i sig själv ett uttryck för det demokratiska Sverige och den ger deltagarna utökade möjligheter att delta i det demokratiska livet.
Den socialdemokratiska regeringen prioriterar folkbildningen. För budgetåret 2005 har, enligt förslag från regeringen, drygt 2,3 miljarder anvisats av riksdagen till folkbildningens verksamhet. Staten lägger fast syftet med de statliga bidragen till verksamheten och folkbildningens anordnare lägger själva fast målen för verksamheten. Dessutom beräknade regeringen för 2005 nära 300 miljoner kronor, motsvarande knappt 7 000 årsstudieplatser, till folkhögskolan inom ramen för den särskilda satsningen på vuxenutbildning. Därtill kommer den särskilda Sagasatsningen för 2005 med 500 nya platser i folkhögskolan. Skälet till satsningen är just att folkhögskolornas särskilda pedagogik anses vara en möjlighet att nå de unga långtidsarbetslösa.
Två utredningar har nyligen lämnat sina betänkanden till regeringen, Folkbildning i brytningstid en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor (SOU 2004:30) och Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna (SOU 2004:51). Utöver det har Folkbildningsrådet, på regeringens begäran, formulerat folkbildningens egen syn på dess framtida roll och uppgifter, Folkbildningens framsyn @ Framtidens folkbildning, roll och uppgifter (Rapport från Folkbildningsrådet).
De frågor som har tagits upp i rapporten från Folkbildningsrådet och i utredningarna bereds för närvarande i Regeringskansliet.------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB