Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studieförbundet Ibn Rushd beviljas bidrag
Publicerad: 2005-04-21
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-04-21
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Pressmeddelande
------------------------------

Folkbildningsrådet
2005-04-21
Pressmeddelande
-------------------------------------
Folkbildningsrådet beviljar bidrag till studieförbundet Ibn Rushd
----------------------------------

Folkbildningsrådets styrelse beslutade igår (onsdag 20 april) att bevilja studieförbundet Ibn Rushd att påbörja sin kvalificeringsperiod om två år för att bli ett statsbidragsberättigat studieförbund. Samtidigt beslutade styrelsen att tilldela Ibn Rushd ett stöd om 1,5 miljoner kronor under 2005 för pedagogiskt och folkbildningsmässigt utvecklingsarbete samt för organisations/administrationsutveckling.

Ibn Rushd grundades av Islamiska förbundet i Sverige 2001. Förbundet har idag 8 riksorganisationer som medlemmar, bland andra Islamiska Förbundet i Sverige, Sveriges Muslimska scouter och Islamic Relief. Under ett uppbyggnadsskede av sin verksamhet har studieförbundet Ibn Rushd haft ett samarbetsavtal med studieförbundet Sensus. Detta avtal löper fram till och med 2007. Många av de lokala föreningarna inom Ibn Rushd har haft samarbete med andra studieförbund.


- Det är mycket glädjande att studieförbundet Ibn Rushd nu kan påbörja sin kvalificeringsperiod för att få statsbidrag, säger Anders Ljunggren Ordförande i Folkbildningsrådet. Det mångkulturella Sverige kan därmed få en ny stark organisation som kan komma att öka den enskilda människans inflytande på demokratin och utvecklingen i Sverige.

- Att studieförbundet Ibn Rushd nu får möjlighet att stärka sin position visar hur folkbildningen i Sverige arbetar för det mångkulturella Sverige och att samverkan mellan studieförbund skapar mervärde för olika grupper och därmed stärker demokratin som redskap för ett bättre Sverige, säger Anders Ljunggren, Ordförande i Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har i uppdrag av staten att godkänna statsbidragsberättigade studieförbund. För att bli godkänt som ett statsbidragsberättigat studieförbund krävs bland annat att studieförbundet har flera demokratiskt burna medlemsorganisationer med verksamhet i hela landet samt med organisatorisk och ekonomisk stabilitet. Vidare ska folkbildningsverksamhet bedrivits i minst två år och ha omfattat minst 25 000 studietimmar per år. Den genomförda verksamheten ska uppfylla folkbildningens allmänna syften i enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Frågor besvaras av:
Anders Ljunggren, Ordf√∂rande i Folkbildningsr√•det,  070-422 10 04
Britten Månsson-Wallin, Generalsekreterare, 08- 412 48 05, 070-595 38 18

Folkbildningsr√•det har regeringens uppdrag att f√∂rdela statsbidragen till studief√∂rbund och folkh√∂gskolor. Bes√∂k www.folkbildning.se f√∂r mer information om Folkbildningsr√•det.------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB