Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsinterpellation om statsbidrag till studieförbunden
Publicerad: 2005-04-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-04-27
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Interpellation om framtida statsbidrag till studieförbunden
------------------------------

Luciano Astudillo (s) har ställt följande interpellation till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.
Riksdagsledamöterna har möjlighet att kontrollera regeringen genom att ställa interpellationer till statsråden om deras tjänsteutövning. Syftet med interpellationerna är att öka riksdagens insyn i regeringens arbete, väcka uppmärksamhet kring en viss fråga och skaffa fram ytterligare information. Det berörda statsrådet har två veckor på sig att besvara interpellationen vid ett kammarsammanträde. Vanligtvis följer en debatt mellan statsrådet och den riksdagsledamot som ställt interpellationen, men även andra ledamöter kan delta.

Interpellation
den 20 april
Interpellation 2004/05:540 av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Lena Hallengren om statsbidrag till studieförbunden
Studieförbunden uppvisar en bredd som ingen annan studieverksamhet. Verksamheten kan nå alla samhällsgrupper och alla åldrar. Alla, oavsett tidigare utbildning, kan delta och växa tillsammans med andra med ökad kunskap och kultur.
Studieförbunden är fortfarande viktiga för ett öppet och jämlikt samhälle. Men statsbidragen har reellt minskat år från år samtidigt som studieförbundens verksamhet ökat. Varje studietimme har alltså fått mindre bidrag. Detta urholkar naturligtvis på sikt kvaliteten i verksamheten.
Folkbildningsrådet håller nu på att se över hur statsbidraget ska fördelas. Jag tycker att det är viktigt att statsbidragen i fortsättningen sätter kvalitet före kvantitet. Att en viss verksamhet kan växa i volym innebär inte nödvändigtvis att den är bättre eller ska prioriteras före verksamhet som inte växer, men ändå uppfyller statens syfte med folkbildningen. Däremot kan det finnas god anledning att diskutera vad som menas med god kvalitet i verksamheten.
Det är också viktigt att statsbidraget är långsiktigt och inte förändras år från år. Det behövs större möjlighet till långsiktig planering för de flesta förbund. Förutom ett stabilt och generöst grundbidrag skulle det vara positivt om det fanns särskilda medel avsatta för att premiera förbunden att skapa bättre integration i samhället. De förbund som satsar extra för att nå till exempel invandrare och personer med funktionshinder bör premieras.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:
Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att studieförbunden ska få ett stabilt och kvalitetsinriktat stöd från staten?

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB