Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Deltagare i digitala studiematerial etapp 2
Publicerad: 2005-04-27
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-04-27
Information från Björn Garefelt tel. 08-412 48 09
------------------------------
Deltagare i digitala studiematerial etapp 2:
nio studieförbund och folkhögskolor
------------------------------

Projektet Digitala studiematerial, som inleddes 2004, går nu in i sin andra etapp och fortsätter fram till halvårsskiftet 2006. Efter en ansökningsomgång har nio studieförbund och folkhögskolor beviljats stöd för deltagande i projektet.

Projektet Digitala studiematerial är ett utvecklingsarbete kring flexibla, nätbaserade lärresurser producerade utifrån folkbildningens pedagogiska grunder. Syftet med projektet är att lägga grunden för ett nätverk inom folkbildningen, där studieförbund och folkhögskolor blir producenter och leverantörer av nätbaserade lärresurser som tillgängliggörs via Folkbildningsnätets resurssidor och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL). Dessutom syftar projektet till att öka och sprida kunskaperna kring användning av lärresurser inom folkbildningen.

Projektet finansieras av CFL och drivs av Folkbildningsrådet. En styrgrupp med representation från CFL:s planeringsråd för folkbildningen och Folkbildningsnätets styrgrupp finns för projektet.

Följande organisationer och delprojekt har nu beviljats stöd för att delta i den nya omgången av projektet Digitala studiematerial:


–       Beat the box, Folkuniversitetet Lund

–       Kär - sÃ¥ funkar det, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, AnsgariegÃ¥rden

–       Köpa hund, Studieförbundet Vuxenskolan Nordmaling

–       Mera Mumma för körsÃ¥ngare, Mellansels folkhögskola

–       Rättvis handel via webben, Sensus studieförbund

–       Se människan, Solviks folkhögskola

–       Den digitala ekoturen, Studiefrämjandet Östergötland

–       MultiLingua – fortsättning, ABF Södra Västerbotten

–       Fysikaliska och kemiska experiment pÃ¥ film, Dalarö folkhögskola


Projektledare är Ola Hallqvist, ola.hallqvist@folkbildning.net 

För mer information se projektets hemsida: www.folkbildning.se/ds


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB