Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Hallengren: Vi satsar stort på folkbildningen
Publicerad: 2005-05-09
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-05-09
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Artikel av Lena Hallengren:
Vi satsar stort på folkbildningen
------------------------------

Artikel
Sändaren nr 9/05 4 maj 2005
Lena Hallengren, Förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande


Vi satsar stort på folkbildningen

Folkbildningen är en mycket viktig del av det livslånga lärandet. Med sin unika pedagogik är folkbildningen en självklar del av vårt breda utbud av möjligheter för vuxna som finns att delta i utbildning. Staten måste ta ett stort ekonomiskt ansvar för att värna vår starka folkbildning. Det gör vi också genom att satsa över 2,6 miljarder kronor varje år på den breda verksamheten i folkhögskolor och studieförbund. Senast i regeringens vårproposition föreslås att folkhögskolorna ska få ytterligare medel för att kunna ta emot 500 långtidsarbetslösa ungdomar. Vi vet att de med kortast utbildning har det tuffast på arbetsmarknaden och ungdomsarbetslösheten är idag oacceptabelt hög. Personer som kanske annars inte sökt sig till utbildning kan hitta rätt inom folkbildningen och därmed stärka sina förutsättningar att sedan få ett arbete.

Jag är dessvärre medveten om de ekonomiska problem som flera studieförbund och folkhögskolor brottas med. Det går dock inte att beskylla statens bidragsvilja för de problemen. Det stämmer inte att de statliga anslagen skulle ha krympt under de senaste åren. Tvärtom har de ökat. Men dessvärre har andra aktörer som ansvarar för folkbildning minskat sitt ekonomiska stöd. Detta har skett samtidigt som ungefär 20 nya folkhögskolor tillkommit som tar del av samma bidrag. Detta är inget som regeringen styr över inom dagens system.
Folkbildningen är både fri från staten och frivillig för deltagarna. Detta är grundläggande principer för folkbildningen som vi känner den sedan början på 1990-talet. Det innebär att folkbildningen själv fördelar statsbidraget förutsatt att verksamheten uppfyller statens syften. Det sker genom Folkbildningsrådet som är folkbildningens samarbetsorgan med vissa myndighetsuppgifter. Detta är ett förhållande som folkbildningen själv värnar.

Tidningen Sändaren frågade mig om jag anser att folkhögskolorna istället bör betraktas som högskolor och därmed få höjda statsbidrag på ett annat sätt. Jag svarade då att det är skillnad på folkhögskolor och högskolor, att jag menar att det är bra, samt att folkhögskolorna därför har andra förutsättningar att få uppräknade statbidrag än högskolorna som bedriver statligt reglerad utbildning. Detta är för mig som vän av folkbildningens unika tradition inte det minsta märkligt, men jag beklagar hur lösryckta citat dessvärre kan väljas att misstolkas.

Jag skulle önska att folkbildningen kunde få ett par guldbyxor med aldrig sinande ekonomiskt tillskott. Jag kan dock inte lova långtgående ekonomiska förstärkningar som det i dagsläget inte finns täckning för. Jag menar också att vi har ett stort statligt anslag genom att 2,6 miljarder kronor om året går till folkbildningen. Anslaget räknas upp varje år, men olika kostnader kan förstås ha ökat mer än vad uppräkningen motsvarar. Folkbildningsanslaget har dessutom undantagits från generella besparingskrav de senaste åren när vissa andra anslag minskat. Detta visar på den socialdemokratiska regeringens absoluta värnande av folkbildningen. Men vad händer om moderaternas Fredrik Reinfeldt och hans borgerliga kamrater skulle få förtroendet att leda landet efter valet? Kan folkbildningen då lita på att det finns något statligt engagemang och anslag kvar till våra folkhögskolor och studieförbund?
 
Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB