Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Hallengren lägger folkbildningsproposition
Publicerad: 2005-05-13
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-05-13
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Hallengren avser lägga en proposition under mandatperioden
------------------------------

I interpellationsdebatten idag om folkbildningen gav Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande, beskedet att hon har för avsikt att lägga en folkbildningsproposition under mandatperioden. Vidare betonade hon att folkbildningen är en central del av den grund som den svenska demokratin vilar på. Den är dessutom en del av den svenska demokratin i sig. Folkbildningen bidrar i hög grad till att stärka grundläggande demokratiska värderingar, förhållningssätt och arbetsformer i stora grupper av befolkningen. Folkbildningen spelar en central roll när det gäller att förverkliga idén om det livslånga lärandet för många vuxna.

I interpellationsdebatten deltog Håkan Larsson (c) och Tobias Krantz (fp). De förde fram problem med att folkbildningen har fått stått tillbaka under en lägre tid och vilka konsekvenser det fått.

Om den andra interpellationen, lämnad av Luciano Astudillo (s) rörande stödet till studieförbunden, fördes ingen debatt därför att interpellanten hade förhinder.
Lena Hallengren svar på interpellationen var att Folkbildningsrådet har ansvaret för att fördela statens bidrag till studieförbunden.

Interpellationssvaren och debatten kommer att redovisas mer omfattande i början av nästa vecka genom FBR info.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB