Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsfråga till Hallengren om dialog
Publicerad: 2005-06-07
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-06-07
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Fråga om Hallengrens åtgärder för dialog med kommuner och landsting om stödet till folkbildningen
------------------------------
Följande skriftliga fråga har ställts av Helene Petersson (s) till Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.


Fråga för skriftligt svar
den 1 juni
Fråga 2004/05:1763 av Helene Petersson (s) till statsrådet Lena Hallengren om folkbildningen
Regeringen har upprepade gånger, i tidigare folkbildningspropositioner, tydligt angivit att "folkbildningen är ett nationellt ansvar för såväl stat som kommuner och landsting". Främst kommuner, men på senare år även landstingen, har dock kraftigt dragit ned på stödet till studieförbunden.
Enligt statistik från Folkbildningsförbundet var det 122 kommuner som sänkte sitt anslag till studieförbunden 2003. Bara 19 kommuner höjde anslagen. Detta visar tydligt att kommunerna brister i sin del av det nationella ansvaret för folkbildningen.
Det är angeläget att regeringen sänder tydliga signaler till kommunerna om sin syn på folkbildningen. Regeringen har inte tagit till vara möjligheten att diskutera med kommuner och landsting om det gemensamma ansvaret för en tillgänglig folkbildning över hela landet @ detta trots att vi har sett omfattande neddragningar av det kommunala stödet till studieförbunden under en lång rad av år.
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att starta en dialog med kommuner och landsting om det nationella ansvaret för stödet till folkbildningen?

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB