Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Information om de 500 extra folkhögskoleplatserna
Publicerad: 2005-06-09
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-0609
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Information om de 500 extra ungdomsplatserna (30 miljoner kronor) vid folkhögskolor
------------------------------

Folkbildningsrådet (FBR) har den 3 juni haft överläggningar med AMS angående de 500 extra ungdomsplatserna vid folkhögskolor som regeringen beslutat om. Det saknas fortfarande vissa kompletterande beslut kring villkoren för dessa, men FBR kan ändå informera om följande:

- De extra platserna är avsedda för ungdomar i åldern 20-24 år, vilka är arbetslösa och inskrivna vid arbetsförmedlingen samt saknar fullständig gymnasieutbildning.
- Kompletterande beslut avseende målgruppen samt rätten till studiestöd väntas tas av regeringen under juni 2005.
- För att finansiera sina studier hänvisas deltagarna till de ordinarie studiestöden, d.v.s. studiemedel. Aktivitetsstöd utgår ej.
- Statsbidraget per deltagarvecka kommer att motsvara vad som till√§mpas inom nuvarande folkh√∂gskolesatsning f√∂r deltagare inom aktivitetsgarantin (SAGA-anslaget).  N√•gra ytterligare f√∂rst√§rkningsbidrag kommer ej att l√§mnas.         Dessa kostnader m√•ste t√§ckas av det belopp som utg√•r per deltagarvecka. Genom att det inte r√∂r sig om regulj√§r folkh√∂gskoleutbildning kan interkommunala ers√§ttningar inte s√∂kas. Platserna ska redovisas i s√§rskild ordning.
- Studiernas inriktning ska vara att ge deltagarna kunskaper och behörighet motsvarande gymnasieskolan och i förekommande fall grundskolan.
- Tidsperioden för satsningen omfattar hösten 2005 samt under hela året 2006.

Hur platserna ska fördelas mellan skolorna är inte klart. Inte heller på vilket sätt folkhögskolorna i samarbete med arbetsförmedlingen kan rekrytera deltagare. Hur detta ska lösas beror bl. a. på hur målgruppen kommer att definieras.

Folkbildningsr√•det och AMS  √•terkommer med mer information f√∂re 1 juli 2005.

Frågor kan ställas till Folkbildningsrådet: Signhild Håkansson (signild.hakansson@folkbildning.net) och Paul Norén (paul.noren@folkbildning.net)
eller till AMS: Monica Harrysson (monica.harrysson@ams.amv.se)

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB