Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Lärande, tillväxt och regional utveckling
Publicerad: 2005-06-21
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-06-21
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Regionala konferenser:
Lärande, tillväxt och regional utveckling
------------------------------
Utbildnings- och kulturdepartementet inbjuder till fyra konferenser:

Lärande, tillväxt och regional utveckling
Har du lust att inspirera och inspireras?

"Lärande, tillväxt och regional utveckling" är temat för fyra konferenser på fyra platser i landet i höst. Vi har vridit och vänt lite för att hitta intressanta vinklingar som förhoppningsvis ska göra dagarna till inspirerande mötesplatser för dig som arbetar på beslutsfattande nivå inom såväl näringsliv som utbildningsväsende.

Konferenserna har sitt ursprung i Lissabonprocessen och de gemensamma europeiska utbildningsmålen. Syftet med konferenserna är att med europeiska förtecken ge nya perspektiv på den egna verksamheten.

Göteborg den 14 september - Utbildning och arbetsmarknad; matchning av utbud och efterfrågan
√Ėrebro den 16 september - F√∂rnyelse och tradition
Växjö den 28 september - Rörlighet i utbildning och arbetsmarknad
Umeå den 3 oktober - Att göra avstånd till närhet - Europa i den norrländska glesbygden
Programmen finns att ladda ned på hemsidan www.regeringen.se/utbildning2010.
Anmälan sker på hemsidan.

EU:s övergripande framtidsstrategi - Lissabonstrategin - lyder
Europa ska till 2010 bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.
Utbildning är en viktig del av arbetet med att nå det övergripande målet. Därför har ministrarna enats om tre strategiska utbildningsmål. De strategiska målen konkretiseras i tretton delmål i ett gemensamt arbetsprogram.
De strategiska målen är:
Bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssystemen i EU.
Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen.
Att öppna utbildningssystemen mot omvärlden.

För mer information:
Christina Johansson
Internationella sekretariatet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Tel 08-405 3451
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB