Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Information om de 500 extra ungdomsplatserna vid folkhögskolor
Publicerad: 2005-08-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
PM SAGA UNG aug05.pdf 21Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-08-22
Information frÃ¥n Paul Norén tel. 08-412 48 24     
------------------------------
Information om de 500 extra ungdomsplatserna vid folkhögskolor
------------------------------

Folkbildningsrådet har i juni och början av juli informerat om de 500 extra utbildningsplatserna vid folkhögskolor som regeringen beslutat om. Utbildningar kan genomföras från hösten 2005 och fram till och med december 2006.

De folkhögskolor som vill erbjuda folkhögskoleutbildning för målgruppen får ansöka om platser senast 5 september 2005. Beslut om fördelning sker vid Folkbildningsrådets styrelsesammanträde den 14 september.

I bilagda PM finns ytterligare information. Samtliga folkhögskolor kommer under denna vecka i en särskild skrivelse få information om hur ansökan ska göras via ett webbformulär.
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB