Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inbjudan Flexkunskap 2005
Publicerad: 2005-09-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-09-05
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
Inbjudan Flexkunskap 2005
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, inbjuder härmed till sitt årliga seminarium kring ny kunskap på området flexibelt lärande i folkbildningen.

Seminariet äger rum onsdagen den 16 november 2005 på Tollare folkhögskola i Stockholm.

Vi vänder oss till alla intresserade men i första hand till dig som är folkbildare och som därmed är den som skall formulera kraven på vilka kunskapsfrågor vi på CFL skall arbeta med och hur vi skall arbeta med dem.

Förra årets Flexkunskapsseminarium var en stor framgång med nära 100 deltagare. Årets seminarium kommer att ha temat:

"Hur m√∂ter folkbildningen Lunargenerationen?‚ÄĚ

Förmiddagen kommer vi att ägna åt att presentera vad vi har gjort under detta år i kunskapsbildningsarbetet. Efter lunch kommer vi att ställa frågan hur folkbildningen tänker möta den nya generation som i allt större utsträckning väljer att mötas på nätet och på sina egna villkor och som i sitt sökande efter kunskap sannolikt kommer att bli allt mindre intresserad av att enbart komma till folkbildningen i folkbildningens traditionella rum. Som vanligt vill vi också tillsammans med dig diskutera hur en sådan utveckling kan se ut och vilka modeller som kan vara användbara för ett flexibelt lärande i en framtid som redan är här. Vi påbörjar denna diskussion under eftermiddagen och låter den sedan fortsätta i ett online-seminarium på folkbildningsnätet under 10 dagar. De goda tankar och idéer som växer fram kommer sedan att vara bas för vårt kunskapsbildningsarbete under 2005.

Antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 1/11 till ingemar.svensson@cfl.se.

Frågor till Ingemar Svensson ingemar.svensson@cfl.se tel 0702 25 45 55 eller till Keith Bryant keith.bryant@cfl.se tel 0611 55 79 79

CFL bjuder på seminariet och även på fika och lunch.

Kunskapsbildningsarbetet vid CFLs folkbildningsenhet är organiserat kring det expertråd bestående av knappt trettio erfarna och kunniga folkbildare som utgör motorn i vårt arbete med att utveckla och sprida ny kunskap inom området flexibelt lärande. Från detta expertråd rekryterar vi författarna till de rapporter av handbokskaraktär som vi varje år ger ut i CFLs rapportserie.

Välkomna

Ingemar Svensson/Keith Bryant
                        
Program:

10.00   Samling med kaffe
        
10.30   Introduktion, kort presentation av dagen och av CFLs kunskapsbildningsarbete
Ingemar Svensson och Keith Bryant fr√•n CFL presenterar dagen och programmet.    

10.45   Vad har vi √•stadkommit under 2005 i kunskapsbildningsarbetet?
Sedan f√∂rra √•rets seminarium har tv√• nya rapporter kommit och en kommer ut strax efter √•rsskiftet. F√∂rfattarna presenterar sina rapporter. Vi presenterar ocks√• f√∂rsta numret av CFLs n√§ttidskrift f√∂r folkbildningens kunskapsbildning kring det flexibla l√§rande, N√§t och bildning, som nyss har kommit ut.   

12.30   Lunch
        
13.30   Flexibel medborgerlig bildning, en utmaning p√• 2000-talet f√∂r folkh√∂gskolor och studief√∂rbund.

I en nyligen utkommen vuxenutbildningsantologi f√∂resl√•r bl a Christer Lindahl och Tore Mellberg i ett av kapitlen hur folkbildningen i framtiden skall l√∂sa sin huvuduppgift, att n√• framf√∂r allt unga m√§nniskor f√∂r att v√§rna och vidareutveckla demokratin.   

14.00 Hur lär Matilda?

Vilka krav st√§ller Lunargenerationen p√• l√§rmilj√∂er och l√§rprocesser? Stig Roland Rask, projektledare p√• KK-stiftelsen f√∂r projektet ‚ÄĚFramtidens l√§rande‚ÄĚ talar om vilka krav lunargenerationen om n√•gra √•r kommer att st√§lla p√• folkh√∂gskoll√§rare och cirkelledare

14.30   Communities ‚Äď folkbildning p√• ungdomars vis

Christian Wåhlin, ABF Södra Västerbotten, presenterar ett CFL-projekt som syftar till ett samarbete mellan studieförbund och en lokal nätgemenskap för ungdomar


15.00   Kaffe

15.30   Fler modeller eller id√©er kring hur folkbildningen kan skapa goda l√§rande flexibla m√∂ten med ungdomar p√• deras egna villkor?

Diskussion i grupper kring de exempel som presenterats. Finns det flera exempel som vi kan ta fasta på? Finns det flera goda idéer som vi kan vidareutveckla i vårt kunskapsbildningsarbete under kommande år?
        
16.45   Hur g√•r vi vidare?

Kort återsamling.

Gruppernas minnesanteckningar läggs ut i konferens på folkbildningsnätet. Genomgång av förutsättningar för en gemensam diskussionsfortsättning i ett On-lineseminarium på folkbildningsnätet under tio dagar efter seminariet
        
17.00   Avslutning      

Hur tar man sig till Tollare folkhögskola?

Med t-bana/buss: Från Stockholms central åker du T-bana till Slussen. Från perrongen leder en trappa ner till Värmdöbussarna. Med buss 414 eller vid högtrafik på eftermiddagarna motorvägsbuss 442. Avstigning sker vid hållplatsen Tollare. Därifrån är det fem minuters promenad längs skyltad gångväg ner till folkhögskolan/kursgården.

För busstider se SLs hemsida.

Med bil: Kör motorvägen, väg 222 genom Nacka mot Gustavsberg. Direkt efter Skurubron skall du köra till höger. När du kommer till stopptecknet är det höger igen. Efter 1600 meter finns en skylt som visar höger mot Tollare folkhögskola.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare på folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" > "FBR Informerar" på Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt på rådets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB