Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Budgetpropositionen: plus och minus för folkbildningen
Publicerad: 2005-09-20
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-09-20
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningsanslaget +52,7 miljoner
SAGA-bidraget -30 miljoner
------------------------------

Regeringen presenterade idag sin budgetsproposition gällande 2006.

Regeringen skriver att med anledning av att man avser att lägga en folkbildningsproposition under 2006, föreslår man endast marginella förändringar i folkbildningsanslaget. Det föreslås öka med en pris- och löneomräkning på ca 52,7 miljoner kronor jämfört med anvisat belopp för 2005, dvs ca 2%. Jämför man med vårpropositionen 2005 så är ökning något mindre, 51 miljoner eller 1,95%. I anslaget föreslås även en riktad insats på 714 000 kronor för regeringens särskilda utbildningsinsatser på folkhögskoleutbildningar i Gävleborgs län under 2006.
Totalt föreslår regeringen att folkbildningsanslaget ska uppgå till 2 688 646 000 kronor för 2006.

Vidare föreslår regeringen att statsbidraget för den särskilda utbildningsinsatsen inom aktivitetsgarantin, SAGA-bidraget, minskas med 30 miljoner till 150 miljoner kronor för 2006.

Bidrag till vissa handikapp√•tg√§rder inom folkbildningen f√∂resl√•s √∂ka med en pris- och l√∂neomr√§kning p√• 1,2%, samtidigt f√∂resl√•s en generell reduktion p√• f√∂rvaltnings- och investerings√§ndam√•l med 0,6%. √Ėkningen blir d√§rmed 481 000, ca 0.6%, fr√•n 78 965 000 till 79 446 000 kronor f√∂r 2006.

För att möta behovet av fler kontakttolkar med anledning av regeringens proposition Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden ökas bidraget till kontakttolkutbildning från 10 104 000 till 14 529 000, dvs med ca 44%, inklusive pris- och löneomräkning på ca 2,8%.


För bidrag vid studier under kortare tid föreslås ingen pris- och löneomräkning, men anslaget drabbas av den generella reduktionen på 0,6%. Anslaget minskas därför i praktiken från 63 759 000 till 63 376 000, eller med 383 000 kronor under 2006. Stödet fördelas av LO, TCO och Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus). Bidrag utgår för vissa studiecirklar, kortare kurser vid folkhögskola, viss kommunal och statlig vuxenutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda.


Vidare skriver regeringen att:
‚ÄĚFolkbildningen har stor betydelse f√∂r m√•nga m√§nniskors l√§rande och utveckling. Folkbildningen rymmer en m√•ngfacetterad verksamhet och √§r ett viktigt redskap f√∂r att utveckla samh√§llet. St√∂det till folkbildningen √§r av stor vikt i det l√•ngsiktiga arbetet med att fr√§mja den demokratiska utvecklingen och √∂ka m√§nniskors deltagande i samh√§llslivet. Folkbildningen √§r ocks√• en viktig akt√∂r i det livsl√•nga l√§randet och spelar en viktig roll i lokalsamh√§llet. Den √§r ett redskap som bidrar till att f√∂rb√§ttra m√§nniskor livssituation. Mot denna bakgrund √§r det bekymmersamt att bidrag fr√•n kommuner och landsting minskat under l√•ng tid. Regeringen avser att √•terkomma till riksdagen med en proposition om folkbildningen under 2006.‚ÄĚ

Nu startar den allmänna motionstiden i riksdagen. Den pågår till den 5 oktober klockan 16.30. Därefter kommer motioner och budgetpropositionens olika delar behandlas i respektive riksdagsutskott. Slutligt beslut om budgeten för 2006 tas av riksdagen i december.------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB