Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Rätt att sätta betyg i vuxenutbildningen
Publicerad: 2005-09-23
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-09-23
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Nytt förslag:
Vidgad rätt att sätta betyg i vuxenutbildningen
------------------------------
Förslaget från utbildnings- och kulturdepartementet innebär att all upphandling av utbildning ska följas av ett klarlagt ansvar för betygssättning, en kommunal delegering. Det innebär även andra aktörer än kommunerna kan genomföra utbildning där betyg sätts och intyg utfärdas. Den aktuella tillståndsmyndigheten, idag Skolverket, kan då mot en avgift och efter en kvalitetsbedömning ge ett tidsbegränsat tillstånd till enskild utbildningsanordnare. De uppgifter som ska kunna delegeras eller ges tillstånd för är betygssättning, prövning, utfärdande av samlat betygsdokument, utfärdande av slutbetyg vid påbyggnadsutbildning, utfärdande av intyg samt disciplinära åtgärder.

Förslaget är nu ute på remiss till och med den 21 november. Folkbildningsrådet är en av remissinstanserna.
Se vidare regeringens pressmeddelande nedan.


Pressmeddelande
22 september 2005
Utbildnings- och kulturdepartementet

Företag kan få rätt att sätta betyg i vuxenutbildningen

Idag presenterar Utbildnings- och kulturdepartementet förslaget Rätten att sätta och utfärda betyg, Ds 2005:35. En modell föreslås som ger enskilda utbildningsanordnare möjlighet att sätta betyg och utfärda betyg enligt de regler som gäller för det offentliga skolväsendet för vuxna. Detta ska kunna ske genom kommunal delegering eller genom att tillstånd lämnas av ansvarig tillsynsmyndighet, idag Skolverket.

Bakgrunden är krav på rättvisa, rättssäkerhet och likvärdighet i samband med betygssättning samt att allt lärande i ett livslångt perspektiv ska kunna tillgodoräknas den enskilde och resultera i formella betyg och betygsdokument.

M√•nga kommuner l√§gger ut kommunal vuxenutbildning och svenska f√∂r invandrare p√• entreprenad. √Ąven myndigheter som L√§nsarbetsn√§mnden och Kriminalv√•rdstyrelsen upphandlar utbildningar som motsvarar den vuxenutbildning f√∂r vilken kommunerna ansvarar. Problemet √§r att de inte har r√§tt att utf√§rda betyg f√∂r dessa utbildningar. Idag har enbart kommuner/landsting, Nationellt centrum f√∂r flexibelt l√§rande, CFL, och Liber Hermods r√§tt att utf√§rda betyg inom vuxenutbildningen.

Förslaget går ut på remiss till och med den 21 november.


Kontakt:
Sofia Johansson
Pressekreterare
08-405 40 87
070-283 88 28

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB