Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nät och bildning – en ny tidskrift
Publicerad: 2005-10-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-10-15
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
Nät och Bildning
– en tidskrift för folkbildningens flexibla lärande
------------------------------

Välkomna till det första numret av nättidskriften "Nät och bildning", ett forum för CFLs kunskapsbildningsarbete inom folkbildningen (CFL = Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande). Här skildras, diskuteras och problematiseras den kunskap om folkbildningens flexibla lärande som växer fram i CFL:s kunskapsbildningsarbete. Här presenterar vi också spännande tankar och ny kunskap som formulerats av aktörer utanför folkbildningen, nationellt eller internationellt

I detta första nummer hittar du artiklar om deltagarstyrd problembaserad fortbildning i lärgenskaper på nätet, här finns en artikel om vad som skapar varaktighet i nätbaserade lärgemenskaper och här finns en artikel om hur man organiserar mötesbaserade samarbetsstudier på Lunarstorm. Recensioner har vi också och en programförklaring för tidskriften.


Välkomna!

Redaktionen

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB