Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inbjudan till kvalitetsseminarier
Publicerad: 2005-10-25
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2005-10-25
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Inbjudan till två seminariediskussioner om kvalitetsarbete inom folkbildningen
------------------------------

Folkbildningsrådet gav i våras ut rapporten ”Att utveckla kvalitet – om kvalitet och kvalitetsredovisning i studieförbund och folkhögskolor.”


Rapporten kommer under hösten att följas upp med två seminarier:

- Tisdagen den 29 nov 2005, Göteborgs folkhögskolas filial Biskopsgården,
   Mildvädersgatan   7, Göteborg

- Torsdagen den 1 dec 2005, Folkuniversitetet, Nygatan 43,Umeå

Syftet med seminarierna är att ge inspiration till hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan utformas och ge praktiska exempel från studieförbund och folkhögskolor.

Seminarierna vänder sig till kvalitets- och verksamhetsansvariga inom studieförbund och folkhögskolor samt till förtroendevalda.

Folkbildningsrådet står för kost och seminariekostnader. Resekostnader betalas av deltagarna.

Anmälan senast 2005-11-21 per e-post till annika.blom@folkbildning.net
Ange vid anmälan telefonnummer, organisation och e-postadresser för dem som anmäls samt om behov finns av specialkost.

Frågor besvaras av Ingemar Nordieng, 0300-286 70 eller ingemar.nordieng@folkbildning.net
eller Annika Blom 08-412 48 00


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB