Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFLs fortbildnings-program våren -06
Publicerad: 2005-10-31
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-10-31
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09

------------------------------
CFLs fortbildnings-program våren 2006
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) genomför under våren 2006 fortbildningskurser i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare och annan personal på folkhögskolor och i studieförbund. Kurserna kommer att vara inriktade på att stödja och utveckla ett mötesbaserat lärande med hög folkbildningskvalitet.

Kortare seminariedagar kommer också att genomföras under våren. Inbjudningar till dessa kommer att ske särskilt.

Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se

__________

Informations- och inspirationsdag
kring flexibelt lärande i folkbildningen

En kortare kurs (halv- eller heldag) för lärare, cirkelledare och annan personal på folkhögskola eller i studieförbundsavdelning kring vad som menas med flexibelt lärande i folkbildningen. Vilket mervärde ger det flexibla lärandet folkhögskolestudierna alt. cirkelstudierna och hur kan man på sin skola, alt. sin studieförbundsavdelning, framgångsrikt arbeta med det flexibla lärandet? Baskursledare auktoriserade av CFL kommer ut till skolor alt. studieförbundsavdelningar när det passar och visar, med goda och konkreta exempel, vad man kan åstadkomma med det flexibla lärandet. Inspirationsdagarna är avgiftsfria.

Studieförbundsavdelningar anmäler behov hos sina förbund. Folkhögskolor anmäler behov till inspirationsdag-CFL@folkbildning.net

__________

Baskurs i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan personal i folkbildningen (steg I)

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen och hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.

Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.
Intresserade l√§rare i folkh√∂gskola anm√§ler intresse till baskurs-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurs f√∂r l√§rare i folkh√∂gskola inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 15-16/2 -06 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 8-9 veckors distansstudier.

Sista anmälningsdag är den 1/2 2006.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs (steg I).

__________

Baskurs i flexibelt lärande
för administrativ personal i studieförbund

En kurs i grundläggande distanspedagogik för den som saknar eller har liten erfarenhet av folkbildning på distans och vars uppgift mera är att organisera för och administrera flexibla cirklar än att genomföra dem. Kursen lägger tyngdpunkten på hur man på nätet skapar och upprätthåller det demokratiska mötet och den levande dialogen, hur man kan skapa och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och vad det ställer för nya krav på organisation och administration. Kursen omfattar 40 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 8-9 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.

Intresserad administrativ personal anmäler sig till sitt studieförbund som genomför kurserna i samverkan med CFL och som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs (steg I).

__________

Baskurs Metod i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan personal i folkbildningen.

Kursen riktar sig till den som genomgått baskursen och som kan presentera en väl grundad idé till en flexibel kurs- eller cirkel. Baskurs Metod är en praktisk och metodinriktad fortsättning på baskursen med fokus på digitala resurser. Utifrån de kurs/cirkelidéer som deltagarna kommer med, konkretiseras de mått och steg som måste tas för att starta flexibla kurser och cirklar. Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska starta och genomföra ett flexibelt och mötesbaserat lärande i cirklar och folkhögskolekurser. Kursen omfattar 36 undervisningstimmar och inleds med ett tvådagars internat som följs av 7-8 veckors distansstudier.

Kursen utvecklas och genomförs av CFL.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.

Intresserade cirkelledare anmäler sig till sitt studieförbund. För studieförbundens lokala cirkelledare, konsulenter och övrig personal genomförs kurserna i samverkan med respektive studieförbund som också handhar rekrytering och antagning av deltagare.

Intresserade lärare i folkhögskola anmäler intresse till
baskursmetod-cfl@folkbildning.net med namn, adress, organisation, telefonnummer och e-postadress. Kurserna f√∂r l√§rare i folkh√∂gskola inleds (om inget annat √∂verenskommes med lokala parter) den 15-16/2 -06 med ett tv√•dagars internat som f√∂ljs av 7-8 veckors distansstudier.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.
 
Sista anmälningsdag är den 1/2 2006.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď Baskurs Metod.

__________

Påbyggnadskurs i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare
eller annan  pedagogisk personal i folkbildningen (steg II)

Kursen riktar sig till den som genomgått baskursen (steg I) eller motsvarande.
Egna ledarerfarenheter av cirkel- eller kursverksamhet med distansinslag är ett krav.
Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet vid flexibelt lärande.
Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda där nätets resurser tas tillvara
Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra cirklar eller kurser i flexibla former.
En kursplan eller motsvarande skapas, utifrån de nya kunskaperna, som slutuppgift i kursen.

Distanskursen ges på kvartsfart under 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.

Kursstart sker, med första närträffen, den 13-14/2 -06 Information om övriga närträffar kommer senare.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat.
 
Sista anmälningsdag är den 1/2 2006.

F√∂r mera information om kursen, se www.cfl.se  Folkbildning ‚Äď Fortbildning ‚Äď P√•byggnadskurs (steg II).

__________

Ytterligare Fr√•gor om kurserna kan st√§llas till Ingemar Svensson CFL, 0702-25 45 55, ingemar.svensson@cfl.se  eller till Keith Bryant, CFL, 0611‚Äď55 79 79, keith.bryant@cfl.se------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB