Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


www.utbildningsinfo.se
Publicerad: 2005-11-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-11-02
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Utbildningar samlade på en webbplats
------------------------------
Nu lanseras en webbplats med information om drygt 35 000 utbildningar i Sverige samlat på ett ställe. Utbildningsinfo.se ska ge elever och föräldrar aktuell och neutral information.
Information om olika utbildningar går att hitta på flera olika webbplatser. Men om man inte vet inom vilken utbildningsform en utbildning finns att söka, kan det bli desto svårare. För två år sedan fick Skolverket i uppdrag av regeringen att "utveckla en IT-portal för information och vägledning".
Webbplatsen Utbildningsinfo.se som nu lanseras, samlar information om alla offentliga utbildningar i Sverige på ett och samma ställe. Det gäller bland annat alla grund- och gymnasieskolor, högskolor, folkhögskolor, påbyggnadsutbildningar och svenska för invandrare. Till våren beräknas Utbildningsinfo.se vara fullt utbyggd och kompletterad med bland annat de kvalificerade yrkesutbildningarna. Totalt rör det sig om cirka 35 000 utbildningar.
www.utbildningsinfo.se

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare på folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" > "FBR Informerar" på Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt på rådets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB