Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Pressmeddelande: Statsbidrag till studieförbunden
Publicerad: 2005-11-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-11-10
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ny fördelningsmodell för statsbidrag till studieförbunden
------------------------------

Folkbildningsrådet
2005-11-10
Pressmeddelande
-------------------------------------
Ny fördelningsmodell för statsbidraget till studieförbunden
-------------------------------------

Folkbildningsrådet har den 9 november 2005, fastställt ny fördelningsmodell för statsbidraget till studieförbunden från och med verksamhetsåret 2007. Statsbidraget till studieförbunden ska ge studieförbunden goda förutsättningar att, utifrån egna värderingar och höga kvalitetsambitioner:
- arbeta långsiktigt och med inriktning på egna mål och med hög kvalitet,
- stärka människors kunskap, självtillit och delaktighet i demokrati och övrigt samhällsliv,
- skapa möten mellan människor med bakgrund i olika länder, kulturer och livssituationer,
vända sig till och engagera människor som inte har samma förutsättningar som andra att ta del av folkbildningsverksamhet.

Statsbidraget delas i tv√• delar, ett grundbidrag och ett verksamhetsbidrag. Grundbidraget som uppg√•r till 60 procent av tillg√§ngligt statsbidrag och ligger fast i tv√• √•r.  Grundbidraget ska medverka till att ge studief√∂rbunden stabila arbetsf√∂ruts√§ttningar √∂ver tid samtidigt som det skapas f√∂ruts√§ttningar f√∂r l√•ngsiktiga satsningar d√§r varje studief√∂rbunds profil och ideologiska s√§rart kan f√∂rtydligas.  

Verksamhetsbidraget om totalt 40 procent omfördelas årligen och innefattar bidrag till kulturprogram, förstärkningsbidrag till merkostnader för studieförbundens arbete med deltagare med funktionshinder samt deltagare med utländsk bakgrund med behov av språkligt stöd i svenska samt ett verksamhetsrelaterat bidrag.
 
- Det är mycket tillfredsställande att bidragsmodellen kombinerar stabilitet och kvalitetsarbete med en möjlighet att möta omvärldsförändringar och göra anpassningar utifrån nya förutsättningar och nya behov av folkbildning, säger Anders Ljunggren, ordförande i Folkbildningsrådet. Han tillägger att regelverket preciserar kraven på folkbildningsmässighet på ett sätt som underlättar rådets utvärderingar och studieförbundens internkontroll.

- I den nya fördelningsmodellen har kriterier för verksamhet som berättigar till statsbidrag förtydligats. Detta gäller inte minst studieförbundets ansvar och anordnarroll. Ett område som nyligen uppmärksammats i den deltagarundersökning som Folkbildningsrådet genomfört, fortsätter Anders Ljunggren.
Fördelningsmodellen kan läsas via Folkbildningsrådets webbplats www.folkbildning.se

Frågor besvaras av:
Anders Ljunggren, ordf√∂rande i Folkbildningsr√•det,  070-422 10 04
Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare, 08-412 48 05, 070-595 38 18

Folkbildningsr√•det har regeringens uppdrag att f√∂rdela statsbidragen till studief√∂rbund och folkh√∂gskolor. Verksamheter som syftar till att utj√§mna utbildningsklyftor och h√∂ja utbildningsniv√•n i samh√§llet ska prioriteras. Bes√∂k www.folkbildning.se f√∂r mer information om Folkbildningsr√•det.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB