Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Pressmeddelande:Studiecirklar - Ny deltagarundersökning
Publicerad: 2005-11-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-11-10
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Studiecirkeln skapar möten och gemenskap
Ny deltagarundersökning bekräftar sökandet efter ny kunskap
------------------------------

Folkbildningsrådet
2005-11-10
Pressmeddelande
-------------------------------------
Studiecirkeln skapar möten och gemenskap
Ny deltagarundersökning bekräftar sökandet efter nya kunskaper
----------------------------------

Mer än 5 200 deltagare har svarat på enkäten:
Mer än hälften av deltagarna har kort formell utbildning, mindre än 3 års gymnasiestudier
90 procent svarar att cirkeln väckt intresse för fortsatta studier
20 procent deltog i en studiecirkel för första gången
17 procent av de som deltar i studiecirklar är under 24 år, 53 procent är mellan 25-64 år
Närmare 80 procent väljer att delta i cirkel för arbetsmetoden samt för den gemenskap som skapas.

Folkbildningsrådet har för fjärde gången genomfört en stor undersökning om vilka som deltar och motiven för deltagandet i studieförbundens studiecirkelcirkelverksamhet. Statistiska centralbyrån, SCB, har slumpmässigt valt ut deltagare i studieförbundens rapporterade verksamhet och genomfört enkätundersökningen. Undersökningen baseras på 2004 års studiecirklar.

- Det är mycket glädjande att studiecirkelns miljö och pedagogik står stark, att den visar sig bidra till att människors bildning och demokratisyn utvecklas, säger Anders Ljunggren, ordförande i Folkbildningsrådet. Inte minst att så många som 20 procent är nya deltagare varje år visar på cirkelns dragkraft.

Varje √•r genomf√∂rs mer √§n 300 000 studiecirklar med n√§rmare 2,5 miljoner deltagare, ca 2 miljoner enskilda individer. Ca 52 procent av cirklarna √§r inom estetiska √§mnen, 17 procent samh√§llvetenskap och information, 9 procent inom beteendevetenskap och humaniora, spr√•k st√•r f√∂r ca 6 procent och matematik/naturvetenskap f√∂r ca 5 procent. √Ėvriga √§mnen utg√∂r ca 11 procent.

En del av undersökningen består av djupintervjuer med 87 deltagare. Sammanställningen och analysen av intervjuerna har genomförts av Dalarnas Forskningsråd. Alla intervjuade framför att motivet för deras cirkeldeltagande var att lära sig något. Samtidigt betonas vikten av att möta andra människor samt tankar och verksamheter som man inte möter i sitt vardagsliv. Man lär sig genom samtalen, tankar faller på plats, de egna argumenten slipas och genom detta uppstår en gemenskap. Många för också fram det positiva i det stora inflytandet som deltagaren har haft över cirkelns upplägg och innehåll.

- Det som oroar mig är att en del som besvarat enkäten uppger att de ej deltagit i en studiecirkel under 2004. Rådet kommer att följa upp denna information, säger Anders Ljunggren, ordförande i Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådets styrelse behandlade deltagarundersökningen för första gången vid sitt sammanträde den 9 november. Styrelsen beslutade att kalla studieförbunden till ett möte för att höra vilka slutsatser förbunden drar av utvärderingen och hur de tänker följa upp resultaten inom sitt förbund.
- Folkbildningsr√•dets styrelse avser d√§refter ta st√§llning till eventuella √•tg√§rder med anledning av deltagarunders√∂kningen, inklusive fr√•gor som ber√∂r studief√∂rbundens internkontroll och kraven p√• folkbildningsm√§ssighet i verksamheten, s√§ger Anders Ljunggren.           

Under 2007 kommer ett nytt system för statsbidrag till studieförbunden att införas. Det nya systemet ställer större krav på studieförbundens interna uppföljning och har tydligare kriterier för vad som är statsbidragsberättigad verksamhet.

Undersökningarna kan läsas via Folkbildningsrådets webbplats www.folkbildning.se

Frågor besvaras av:
Anders Ljunggren, ordf√∂rande i Folkbildningsr√•det,  070-422 10 04
Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare, 08-412 48 05, 070-595 38 18

Folkbildningsr√•det har regeringens uppdrag att f√∂rdela statsbidragen till studief√∂rbund och folkh√∂gskolor. Verksamheter som syftar till att utj√§mna utbildningsklyftor och h√∂ja utbildningsniv√•n i samh√§llet ska prioriteras. Bes√∂k www.folkbildning.se f√∂r mer information om Folkbildningsr√•det.------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB