Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkrörelsepolitiken utvärderas
Publicerad: 2005-11-16
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-11-16
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Utredning ska ge förslag på framtida statlig folkrörelsepolitik
------------------------------

Pressmeddelande
Justitiedepartementet
Kommitté tillsatt om utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken
Regeringen tillsatte igår, torsdagen den 27 oktober, en utredning om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. Till särskild utredare utsågs Åsa-Britt Karlsson, kanslichef på Presstödsnämnden och tidigare kanslichef på Centerpartiets riksdagskansli. Utredningen ska pågå till den 30 juni 2007.

Utredningens uppdrag
Utredningen ska lämna förslag om den framtida folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning.
Utredningen ska också föreslå lämpliga åtgärder som rör bidrag och annan finansiering av folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet.
Utredningen ska även lämna förslag om hur statistikförsörjningen inom området kan stärkas och utvecklas samt föreslå hur forskningen om folkrörelserna och det övriga föreningslivet kan utvecklas.
- Det är viktigt att folkrörelsernas arbete inte anpassas eller drivs av stödformerna utan efter målen för folkrörelsepolitiken, säger demokratiminister Jens Orback.
Bidragsgivning och annan finansiering
För folkrörelserna och det övriga föreningslivet är bidrag och annan finansiering grundläggande för deras villkor och förutsättningar. Utredaren ska överväga om det finns behov av gemensamma principer för den statliga bidragsgivningen till folkrörelserna och det övriga föreningslivet.
I dag finansieras folkrörelsernas och det övriga föreningslivets verksamhet även genom dels direkt stöd i form av till exempel avtalsersättningar, gåvor, insamlingar och lotterier, dels indirekt stöd som exempelvis stöd till allmänna samlingslokaler.
Utredaren ska undersöka hur staten kan underlätta för folkrörelserna och det övriga föreningslivet att finansiera sin verksamhet på andra sätt än genom bidrag.
Statistik och forskning
Utredaren ska lämna förslag på hur statistikförsörjningen kan stärkas och utvecklas när det gäller folkrörelserna och det övriga föreningslivet. Syftet är att säkerställa en mer kontinuerlig kunskap på det området.
Utredaren ska också föreslå hur forskningen om folkrörelserna och det övriga föreningslivet kan utvecklas med hänsyn till områdets egna forskningsinsatser.

Kontakt
√Ösa-Britt Karlsson
Särskild utredare
070-32 61 5000-668 76 86

Berndt Lindholm
Sekreterare i utredningen
08-405 42 07 07

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB