Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Halvtidsrapport från Valideringsdelegationen
Publicerad: 2005-11-25
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-11-25
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Lägesrapport om utvecklingen inom validering
------------------------------
Valideringsdelegationen har på uppdrag av regeringen lämnat en lägesbeskrivning av den valideringsverksamhet som pågår i landet. Lägesbeskrivningen belyser vilka huvudmän som svarar för verksamheten, samverkan mellan kommuner och andra aktörer, tillämpade metoder samt en uppskattning av verksamhetens omfattning.
Vid en sammanställning av uppgifter från olika beställare eller utförare av validering, som kommuner, länsarbetsnämnder, utbildningsföretag etc. kan man uppskatta att insatsen validering omfattar i snitt ca 25 000 individer årligen som får någon del av sin kompetens validerad. Om man försöker omsätta denna siffra i antalet individer som får en större del av sin kompetens validerad sjunker siffran till ca 10 000 individer.
I rapporten presenterar Valideringsdelegationen en översikt indelad i 9 olika metodkategorier över hur begreppet validering används.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB