Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Förslag: Tillåt deltidssjukskrivna studera
Publicerad: 2005-11-30
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-11-30
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Försäkringskassan och CSN föreslår regeringen att deltidssjukskrivna ska kunna studera på övrig tid.
------------------------------
Försäkringskassan
Stockholm den 30 november 2005
Pressmeddelande

Deltidssjukskriven ska få studera på övrig tid
föreslår Försäkringskassan och CSN

Den som är sjukskriven på deltid ska kunna studera och få studiemedel på
övrig tid, något som inte är möjligt idag. Det föreslår Försäkringskassan
som i samverkan med CSN utrett frågan i en rapport till regeringen.

‚Äď En utbildning kan m√•nga g√•nger vara n√∂dv√§ndig f√∂r att en sjukskriven ska
kunna söka sig till nya arbetsgivare eller få andra arbetsuppgifter hos sin
nuvarande. Studier kan också vara en del av rehabiliteringen och ett sätt att
undvika passivisering. Förslaget ökar möjligheterna till återgång i arbete, och
ligger i linje med vårt arbete för att minska sjukfrånvaron, säger Curt
Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan.
På regeringens uppdrag har Försäkringskassan i samverkan med CSN utrett
möjligheten att kombinera deltidssjukskrivning med studier på deltid. Med
nuvarande lagstiftning går inte det, vilket är ett problem för sjukskrivna som
genom studier vill påverka sin situation.
Förslaget innebär att en rad regler skrivs om, bland annat avseende skyddet av
den sjukpenninggrundande inkomsten. Studier som förslaget berör är sådana
som finansieras med studiemedel, utbildningsbidrag för doktorander samt
rekryteringsbidrag för vuxenstuderande.
‚Äď F√∂rslaget st√§rker m√∂jligheten att kombinera sjukskrivning med studier f√∂r
dem som har en sjukpenninggrundande inkomst sedan tidigare. Det gäller dock
inte dem som studerar med studiemedel och som saknar sjukpenninggrundande
inkomst. Nu kan det vara dags att se över även deras situation, säger Kerstin
Borg Wallin, generaldirektör, CSN.


För information
Försäkringskassan
Magnus Liefvendahl,
projektledare
08-786 98 39
073-068 41 03
CSN
Niklas Rahm,
chef för rättsenheten,
060-18 62 98
070-347 65 22
Presskontakt
Försäkringskassan
Carina Larsson,
pressekreterare,
08-786 95 73
0708-786 430
CSN
Magnus Forss,
presschef
060-18 62 19
070-567 41 27
Webbplatser
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB