Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Sök bidrag för EU-debatt
Publicerad: 2005-12-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-12-15
Information från Tomas Östlund tel. 08-412 48 25
------------------------------
Sök bidrag för EU-debatt
------------------------------

EU 2004-kommittén utlyser en åttonde bidragsomgång med sista ansökningsdag den 27 januari 2006. Bidragen ska gå till projekt som belyser aktuella EU-frågor och stimulerar en bred debatt kring frågeställningar som rör EU och EU:s utveckling.

Organisationer, ideella föreningar, kommuner och liknande sammanslutningar inbjuds att söka bidrag för projekt som belyser och skapar debatt om aktuella EU-frågor. Det kan gälla specifika frågor, politikområden eller mer övergripande frågeställningar kring EU:s framtid. Projekten ska främja en bred och öppen debatt och sprida kunskap om aktuella frågor som diskuteras inom ramen för EU-samarbetet.

Formen för projekten kan variera. Tidigare projekt har varit variationsrika och bland annat innefattat debatter, seminarier, teaterföreställningar och olika informationssatsningar.

Sista ansökningsdag är den 27 januari 2006. Beslut fattas av Kommittén den 9 mars 2006. Ansökningsblanketter och mer information finns pÃ¥ hemsidan www.eustafetten.nu  

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB