Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Fortsatt 180 miljoner till SAGA
Publicerad: 2005-12-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Prel SAGA 2006 dec05.pdf 13Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-12-22
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Preliminär fördelning av SAGA-bidrag 2006
------------------------------

Regeringen beslöt vid sitt sammanträde den 20 december att fortsatt anslå 180 miljoner kronor av AMS-medel till utbildning vid folkhögskolor för personer inskrivna i aktivitetsgarantin under 2006 (SAGA-verksamhet). Det innebär att regeringen hörsammat de synpunkter som framförts av Folkbildningsrådet och AMS om ett fortsatt stort behov av utbildningsinsatser för arbetslösa genom folkhögskolorna.

Folkbildningsrådets styrelse beslöt vid sitt sammanträde 2005-12-07 om en preliminär fördelning av anslagsramen (bilaga). Den förutsätter att regeringen i regleringsbrevet till AMS anger oförändrade villkor och disposition för anslaget samt en slutlig överenskommelse mellan AMS och Folkbildningsrådet.

SAGA-verksamheten ska genomföras på så många orter som möjligt. AMS betonar vikten av en spridning över landet och en fördelning som svarar mot de arbetsmarknadspolitiska intentionerna.

Samtliga folkhögskolor som ansökt tilldelas 500 deltagarveckor (dv) eller det lägre antal man sökt, totalt 54 000 dv. Resterande 48 000 dv fördelas i proportion till sökta deltagarveckor med ett tak satt vid 125 procent av genomförd verksamhet under 2005.

Styrelsens preliminära beslutet sänds per post till varje enskild folkhögskola. Rutiner för rapportering och bidragsrekvisition samt anvisningar jämte bidragsvillkor kommer att meddelas varje enskild folkhögskola under slutet av januari 2006.

Bifogat finns en lista över tilldelningen.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB