Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statligt stöd - vux utb genom kommuner
Publicerad: 2005-12-28
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2005-12-28
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ändring i förordning om statligt stöd för utbildning av vuxna
------------------------------

Den nya lydelsen av förordningen SFS 2005:715 (tidigare 2002:398) träder i kraft 1 januari 2006.
Ändringarna avser bl.a. kriterier och ansökningsförfarande för det statliga stödet till kommunernas vuxenutbildning. Gäller även för folkhögskolor som anordnar utbildning efter överenskommelse med en kommun.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB