Arkiv FBR informerar 2005
Artikel Statligt stöd - vux utb genom kommuner 2005-12-28
Artikel Fortsatt 180 miljoner till SAGA 2005-12-22
Artikel Kompletterande uppdrag för Valideringsdelegationen 2005-12-20
Artikel Sök bidrag för EU-debatt 2005-12-15
Artikel FBR styrelseprotokoll 7 december 2005 2005-12-14
Artikel Yttrande: Validering inom EU (EQF) 2005-12-08
Artikel Folkbildningsanslaget fastställt 2005-12-07
Artikel Stundtals hätsk debatt om folkbildningen 2005-12-06
Artikel Kulturutskottet biträder regeringens budget 2005-12-05
Artikel Budgetdebatt om folkbildningen på tisdag 2005-12-02
Artikel Förslag: Tillåt deltidssjukskrivna studera 2005-11-30
Artikel Protokoll FBRs repskap 9 november 2005 2005-11-29
Artikel Premiär för nya Digitala studiematerial 2005-11-28
Artikel Halvtidsrapport från Valideringsdelegationen 2005-11-25
Artikel FBR styrelseprotokoll 9 november 2005 2005-11-25
Artikel Remissvar: Rätten att sätta betyg 2005-11-17
Artikel Folkrörelsepolitiken utvärderas 2005-11-16
Artikel Remissvar: Vuxenutbildningslag 2005-11-10
Artikel Pressmeddelande:Studiecirklar - Ny deltagarundersökning 2005-11-10
Artikel Pressmeddelande: Statsbidrag till studieförbunden 2005-11-10
Artikel Utvärdering av FBR-info 2005 2005-11-08
Artikel www.utbildningsinfo.se 2005-11-02
Artikel CFLs fortbildnings-program våren -06 2005-10-31
Artikel Mångkulturåret 2006 2005-10-31
Artikel Remissvar: Mervärdesskattesatsutredningen 2005-10-31
Artikel Kompletterande program till kvalitetsseminarier 2005-10-25
Artikel Inbjudan till kvalitetsseminarier 2005-10-25
Artikel FBR styrelseprotokoll 12 oktober 2005 2005-10-19
Artikel N√§t och bildning ‚Äď en ny tidskrift 2005-10-15
Artikel Riksdagsmotioner folkbildningen 2005/06 2005-10-11
Artikel Riksdagsfråga om folkbildningslag 2005-10-05
Artikel Lena Hallengren:Perspektiv på folkbildningen 2005-10-03
Artikel FBR styrelseprotokoll 14 september 2005 2005-10-03
Artikel Rätt att sätta betyg i vuxenutbildningen 2005-09-23
Artikel Remissvar: Tolkutbildning 2005-09-21
Artikel Budgetpropositionen: plus och minus för folkbildningen 2005-09-20
Artikel Budgetpropositionen: Folkbildningen +51 miljoner 2005-09-20
Artikel Studieförbundens lokala samråd 2005-09-15
Artikel Statsministern:Folkbildningen ska stärkas 2005-09-13
Artikel 1000 vägar till kunskap närmar sig... 2005-09-07
Artikel Kommunernas stöd minskar med 8 miljoner kr 2005-09-06
Artikel IPK startar vuxnätverk 2005-09-05
Artikel Inbjudan Flexkunskap 2005 2005-09-05
Artikel Information om de 500 extra ungdomsplatserna vid folkhögskolor 2005-08-22
Artikel Påminnelse: CFLs fortbildnings-program HT05 2005-08-03
Artikel Regeringen inbjuder till folkbildningskonferens 2005-07-21
Artikel Information om de 500 extra ungdomsplatserna vid folkhögskolor 2005-07-07
Artikel Intervju med Hallengren 2005-06-30
Artikel Information om de 500 extra folkhögskoleplatserna 2005-06-28
Artikel Kampanjen 1000 vägar till kunskap börjar ta form 2005-06-22
Artikel Högskolepropositionen överlämnad 2005-06-22
Artikel Lärande, tillväxt och regional utveckling 2005-06-21
Artikel Remissvar: Lördagsdistribution av dagstidningar 2005-06-16
Artikel FBR styrelseprotokoll 25-26 maj 2005 2005-06-16
Artikel Svar på riksdagsfråga om dialog 2005-06-16
Artikel Inbjudan Mångkulturåret 2006 2005-06-09
Artikel Information om de 500 extra folkhögskoleplatserna 2005-06-09
Artikel Remissvar: Radio och TV, public service 2005-06-07
Artikel Riksdagsfråga till Hallengren om dialog 2005-06-07
Artikel Folkbildningens digitala studiematerial 2005-05-26
Artikel Ledig tjänst - Projektledare SAGA 2005-05-24
Artikel ICAE inbjuder till internationell vuxenutbildarkurs 2005-05-16
Artikel Referat interpellationsdebatt 13 maj 2005 2005-05-16
Artikel Hallengren lägger folkbildningsproposition 2005-05-13
Artikel Remissvar: För hemslöjden i framtiden 2005-05-11
Artikel Utredning om tolkutbildning överlämnad 2005-05-11
Artikel Protokoll FBR repskap 20 april 2005 2005-05-11
Artikel Interpellationsdebatt i riksdagen på fredag 2005-05-10
Artikel Hallengren: Vi satsar stort på folkbildningen 2005-05-09
Artikel FBR styrelseprotokoll 20 april 2005 2005-05-09
Artikel Deltagare i digitala studiematerial etapp 2 2005-04-27
Artikel Riksdagsinterpellation om statsbidrag till studieförbunden 2005-04-27
Artikel Studieförbundet Ibn Rushd beviljas bidrag 2005-04-21
Artikel Hallengren svarar Krantz om stödet till folkbildningen 2005-04-21
Artikel Riksdagsinterpellation om folkbildningen 2005-04-21
Artikel Fråga i riksdagen om stödet till folkbildningen 2005-04-15
Artikel Folkbildare sökes 2005-04-15
Artikel Vårpropositionen: 30 mkr extra till folkhögskolan 2005-04-14
Artikel Riksdagen kräver mer information från regeringen 2005-04-08
Artikel CFLs fortbildnings-program HT05 2005-04-06
Artikel 30 miljoner till ungdomsinsatser vid folkhögskolor 2005-04-06
Artikel 1000 vägar till kunskap 2005 2005-04-03
Artikel Intervju med Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande 2005-04-01
Artikel Proposition om förstärkning av studiestödet 2005-03-31
Artikel Sisus blir särskilt beslutsorgan inom Socialstyrelsen 2005-03-29
Artikel Nät- och lärgemenskaper på nätet 2005-03-24
Artikel CFL-inbjudan om utv-medel för nätverk 2005-03-24
Artikel Europeiska socialfonden: Växtkraft Mål 3 2005-03-14
Artikel Remissvar: För oss tillsammans 2005-03-14
Artikel Remissvar: Att lyfta matematiken 2005-03-07
Artikel Remissvar: √Ėstersj√∂centrumutredningen 2005-03-03
Artikel Remissvar: Att lära för hållbar utveckling 2005-03-03
Artikel FBR styrelseprotokoll 17 februari 2005 2005-03-03
Artikel Stöd till vetenskapliga undersökningar om folkbildningen 2005-03-02
Artikel Utvecklingsmedel från CFL 2005 2005-02-18
Artikel CFL inbjuder till seminarium om NUDU 2005-02-18
Artikel Kulturutskottets svar på Riksrevisionens rapport 2005-02-18
Artikel Projektinbjudan Digitala studiematerial 2005 2005-02-14
Artikel Inställda konferenser: Lärande, tillväxt och regional utveckling i EU 2005-02-03
Artikel FBR styrelseprotokoll 26 januari 05 2005-01-31
Artikel FBR:s svar på kritik från Riksrevisionen 2005-01-28
Artikel Remissvar Barntillägg och studiestöd för äldre 2005-01-27
Artikel Interpellation:Studiefinansiering, unga collegestuderande 2005-01-20
Artikel Lärande, tillväxt och regional utveckling i EU 2005-01-19
Artikel Remissvar Sluta strunta i EU SOU 2004:82 2005-01-18
Artikel Förändringar studiemedel för äldre 2005-01-18
Artikel Regleringsbrev, riktlinjer för FBR 2005 2005-01-18
Artikel Statsbidragsfördelningen 2005 2005-01-18
Artikel FBR styrelseprotokoll 2-3 december 2004 2005-01-13
Artikel Påminnelse: CFLs fortbildningsprogram vt 2005 2005-01-12


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se