Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhälsa och långstidssjukskrivna
Publicerad: 2004-01-07

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Folkhälsa.pdf 125Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-01-07
Information frÃ¥n Signild HÃ¥kansson tel. 08-412 48 04     
------------------------------
Folkbildningens insatser för folkhälsa och
långtidssjukskrivna
------------------------------Rapport och seminarier angående folkbildningsinsatser för långtidssjukskrivna

Under november-december 2003 har Folkbildningsrådet genomfört en kartläggning av vilka särskilda insatser som genomförs eller planeras vid folkhögskolor och studieförbund riktade till gruppen långtidssjukskrivna. Kartläggningen har genomförts av Kerstin Mustel, tidigare ordf. i SFHL, och redovisas i bifogad rapport.

Folkbildningsrådet kommer att anordna tre regionala seminarier för spridning och utbyte av erfarenheter från folkbildningsarbete för gruppen långtidssjukskrivna. Seminarierna vänder sig till verksamma inom studieförbund och folkhögskolor samt till berörda samverkansparter. Seminarierna (inkl. lunch o kaffe) är kostnadsfria för deltagarna.

Plats och datum för seminarierna:

Medlefors folkhögskola, SkellefteÃ¥              mÃ¥ndag den 2 februari 2004
LÃ¥ngholmens folkhögskola, Stockholm     torsdag den 5 februari 2004
Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg        fredag den 6 februari 2004

Programmet omfattar preliminärt tiden 9.30 - 16.00. Inbjudan och program kommer inom någon vecka; där finns även uppgifter om vart man anmäler sig.

Signild HÃ¥kansson
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB