Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


INBJUDAN & PROGRAM -Verksamhet med långti
Publicerad: 2004-01-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Program-lÃ¥ngtids-sjukskrivn.pdf 15Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-01-19
Information frÃ¥n Signild HÃ¥kansson tel. 08-412 48 04     
------------------------------
Seminarier-Verksamhet med långtidssjukskrivna
------------------------------

TRE REGIONALA SEMINARIER
FÖR SPRIDNING OCH UTBYTE AV ERFARENHETER
FRÅN FOLKBILDNINGSARBETE FÖR LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA


Folkbildningsrådet har nyligen genomfört en kartläggning av vilka särskilda insatser som genomförs eller planeras
vid folkhögskolor och studieförbund riktade till gruppen långtidssjukskrivna. Rapporten finns på Folkbildningsrådet informerar.

Rådet inbjuder nu till tre regionala seminarier för spridning av goda exempel och utbyte av dessa erfarenheter.
Seminarierna vänder sig till verksamma inom studieförbund och folkhögskolor samt till berörda samverkansparter.
Seminarierna (inkl. lunch o kaffe) är kostnadsfria för deltagarna.


Tid och plats

Seminarium 1     MÃ¥ndagen den 2 februari   Medlefors folkhögskola, SkellefteÃ¥
                   www.medlefors.fhsk.se
  
Seminarium 2     Torsdagen den 5 februari   LÃ¥ngholmens folkhögskola,
                     Fasta Paviljongen, LÃ¥ngholmen, Stockhom
                      www.langholmens.fhsk.se

Seminarium 3     Fredagen den 6 februari     Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
                    Järntorget 7, Göteborg
                    www.afig.org


Anmälan

till respektive skola på mail eller telefon senast 1 vecka före respektive seminarium

Medlefors folkhögskola             Tel. 0910/ 57 502  Margot Lindgren   info@medlefors.se

LÃ¥ngholmens folkhögskola        Tel. 08/ 658 16 30         karin.rosenlind@folkbildning.net 

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Tel. 031/ 711 91 94             rektor@afig.org
   
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB