Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Studerande och trygghetssystemen
Publicerad: 2004-01-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-xxxxx
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
Studerande och trygghetssystemen
------------------------------

Studerande behöver bättre anpassade trygghetssystem
I måndags lämnade Studiesociala utredningen sitt betänkande Studerande och trygghetssystemen (SOU 2003:130) till statsrådet Berit Andnor.

"Utredningen har haft i uppdrag att göra en samlad analys av den ekonomiska och sociala situationen för studerande på olika utbildningsnivåer under den samlade studietiden. Studiesociala utredningen konstaterar att över en halv miljon personer studerar och att trygghetssystemen inte är tillräckligt anpassade härefter.

– Det är väldigt många som studerar och de befinner sig i olika skeden i livet. Detta betyder att kraven på trygghetssystemen ökar. Framför allt är det i dag svårt att kombinera studier med familj. Vi har under arbetets gång upptäckt att gränserna mellan studiemedelssystemet och trygghetssystemen behöver förändras, säger Cinnika Beiming, särskild utredare."

Läs mer på Socialdepartementets webbsida
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB