Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Samråd påbyggnadsutbildning
Publicerad: 2004-01-23
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-01-23
Information frÃ¥n Britten MÃ¥nsson-Wallin tel. 08-412 48 05     
------------------------------
Samrådsgrupp för utvecklingen av vissa
påbyggnadsutbildningar till statlig finansiering
------------------------------

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet:

Enligt budgetpropositionen för 2004 bör det prövas om vissa
påbyggnadsutbildningar kan överföras till statlig finansiering genom
att vidareutvecklas till utbildningsformer med ett statligt ansvar.

Regeringen utsåg 22 januari ledamöter att ingå i en samrådsgrupp inom
Utbildningsdepartementet med uppgift att leda utvecklingsarbetet.
Samrådsgruppens uppgift är främst att följa och stödja arbetet med att
överföra påbyggnadsutbildningar till utbildningsformer med statlig
finansiering så att detta sker på ett kvalitetssäkert sätt, medverka
till att de förändringar som sker förankras och får legitimitet inom de
olika organisationsformerna och vid behov bistå berörda parter med
information och råd om olika utbildningsformer som kan vara aktuella
alternativ. Samrådsgruppen avvecklas när dess arbetsuppgifter
fullgjorts, men senast den 31 december 2004.


Ledamöter i gruppen är:
Undervisningsrådet Ylva Malm, Skolverket
Undervisningsrådet Fredrik Wikström, Myndigheten för skolutveckling
Utbildningsdirektören Staffan Bolin, Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildningSekreteraren Mats Söderberg, Svenska kommunförbundet
Vicerektorn Elvy Westlund, Mälardalens högskola
Rektor Eva Önnesjö, Tollare Folkhögskola
Regiondirektör Peder Rehnström, Regionförbundet Östsam
Departementsrådet Anders Franzén, Utbildningsdepartementet, tillika
ordförande i gruppen.

Regeringen har också i uppdrag till Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning ställt medel till förfogande för dels en projektledare,
dels för att hantera ökningen av ansökningar från anordnare som
väntas.Till projektledare kommer att utses Per-Ivan Andersson, tidigare
verksam inom Lernia AB. Han kommer att inleda sitt arbete i samband med
att samrådsgruppen har sitt första möte den 6 februari.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB