Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inbjudan ”Digitala studiematerial”
Publicerad: 2004-02-06

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Projans.doc 48Kb
ProjansPro.pdf 200Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2004-02-06
Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 0612-71 91 32, 070-694 61 14     
------------------------------
Inbjudan ”Digitala studiematerial”
------------------------------

Inbjudan till studieförbund och folkhögskolor att delta i projektet
”Produktion och test av digitala studiematerial”

Det ökande inslaget av flexibelt lärande inom folkbildningen ställer delvis nya krav på arbetsmetoder och resurser.
Bredbandsutbyggnaden i kombination med utökad användning av IT-stöd i kurser och cirklar ger bland annat ökade förutsättningar att integrera bild och ljud.
Det finns behov av att skapa och använda s k lärresurser/lärkomponenter bland folkhögskollärare och cirkelledare som arbetar med flexibelt lärande.

Folkbildningen har en särskilt stor möjlighet att bli en viktig aktör på detta område, främst beroende på folkbildningstraditionen att skapa innehållet i lärandet baserat på det lokala behovet, samt det faktum att folkbildningen har kurser och utbildningar inom media och multimediaområdet.
Folkbildningen har även på ett unikt sätt möjlighet att integrera produktion av lärresurser i den egna kurs- och bildningsverksamheten, t ex vid medielinjer och konstnärliga linjer på folkhögskolor, samt vid lokal materialproduktion i studiecirklar.

Folkbildningsrådet inbjuder härmed studieförbundsenheter och folkhögskolor med erfarenhet från området att delta i ett projekt med denna inriktning under 2004.

Målet för projektet är att bygga upp grunderna för ett nätverk av resursproducenter inom folkbildningen.

CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande, har ställt medel till förfogande för projektet. 5-10 lokala projekt beräknas få stöd. Ansökningar ska vara Folkbildningsrådet tillhanda 10 mars.

Bilagor:
1. Information om projektet
2. ansökningshandlingar


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB