Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Adult Study Net - utvärdering
Publicerad: 2004-02-22

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
ANTHOLOGY TEXT - PrestudyAS.pdf 139Kb
ASN evaluation 3.pdf 394Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-02-22
Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 0612-71 91 32, 070-694 61 14     
------------------------------
Adult Study Net
- om behovet av IT-nätverk inom europeisk folkbildning och vuxenutbildning
------------------------------

EU-projektet Adult Study Net är nu avslutat.
Projektet syftade till att sprida användningen av IT i folkbildning/vuxenutbildning genom att;

1. testa nationella, regionala och lokala IT-nätverk för studier, möten/diskussioner
och information

2. pröva förutsättningarna för ett europeiskt folkbildar-/vuxenutbildarnät

Folkbildningsnätet har varit projektets gemensamma plattform för nationella och transnationella aktiviteter.
Sex nationella paraplyorganisationer inom folkbildning/vuxenutbildning har deltagit frÃ¥n England, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Dessutom  en regional organisation frÃ¥n Burgenland, Österrike samt en lokal part frÃ¥n Bolzano i Italien. Linköpings universitet har utvärderat projektet, som haft FolkbildningsrÃ¥det som koordinator. Projektets hemsida: www.adultstudy.net

Här bifogas
1. en förstudie från projektet om behovet av ett europeiskt IT-nätverk inom folkbildning och vuxenutbildning
2. utvärderingen av projektet som gjorts av Johan Arvidsson, Linköpings universitet
Båda texterna är på engelska.

Projektansvarig: Björn Garefelt

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB