Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


SAGA-verksamheten 2003
Publicerad: 2004-02-23
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-02-23
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
SAGA-verksamheten 2003
En uppföljning av folkhögskolornas utbildningar för deltagare inom aktivitetsgarantin
------------------------------

Studierna inom aktivitetsgarantin -under 2003 har ökat från i runda tal 27.000 till 60.000 deltagarveckor. Nära 4.500 deltagare studerade under året i 980 kurser. Cirka 1/3 av deltagarna studerade på grundskolenivå och 2/3 på gymnasienivå och könsfördelningen var jämn. Av deltagarna hade ca 65% grundskola som högsta avslutade utbildning. Räknar man deltagare med högst 2-årig gymnasieskola utgjorde de 85%. Funktionshindrade deltagare utgjorde 5% av det totala deltagarantalet, invandrare 22%.

Genom enkätundersökning och intervjuer, har verksamheten följts upp av Rolf Berndtsson, på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Rapporten finns att hämta från Folkbildningrådets hemsida:

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB