Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsdiskussioner om moms på ideella f
Publicerad: 2004-02-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
fragormoms20040227.pdf 14Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-02-27
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Diskussioner i riksdagen om eventuell moms
på ideella föreningars näringsverksamhet
------------------------------

Bilagt finns kopior på Riksdagsprotokoll om diskussioner angående eventuellt införande av moms på ideella föreningars näringsverksamhet.
Det berör bland annat folkbildningens studiecirkelverksamhet.
Se vidare Folkbildningsförbundets remissvar pÃ¥ betänkandet Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv, SOU 2002:74. Klicka pÃ¥ följande länk  http://fbf.sitecommander.nu/raw/documents/8428_momsiEU-perspektivjuni0.pdf
eller besök www.studieforbunden.nu och gÃ¥ in under material och redan under remisser.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB