Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Motionsbehandling i riksdagen 2004-03-03
Publicerad: 2004-03-01
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-01
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Motionsbehandling i riksdagen 2004-03-03
------------------------------

Nu på onsdag kommer riksdagen att behandla motioner rörande folkbildning.
(Se tidigare FBR informerar för sammanfattningar av motionerna bland annat på http://www.fbr.folkbildning.net/fbr_informerar/00063FC5-80000001//02229ADE-005B8E21)

Motionerna har behandlats i kulturutskottet. Samtliga motionsyrkanden avstyrks av utskottet. Många avslag sker med hänvisning till
att SUFO 2 överlämnar sitt betänkande den 15 mars. Läs kulturutskottets svar på samtliga motioner på http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${OOHTML}=BET_DOK&${SNHTML}=BET_ERR&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=BETARKIV0304&bnr=KrU05

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB