Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Tillträdesutredningen överlämnad till Utb
Publicerad: 2004-03-01
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-03-01
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Tillträdesutredningen överlämnad till Utbildningsdepartementet
------------------------------

Tre vägar till den öppna högskolan
Tilltr√§desutredningen √∂verl√§mnade i fredags bet√§nkandet Tre v√§gar till den √∂ppna h√∂gskolan (SOU 2004:29) till utbildnings- och forskningsminister Thomas √Ėstros.
Den finns att h√§mta p√• http://utbildning.regeringen.se/index.htm  (Pressmeddelande, sammanfattning och hela bet√§nkandet.)

Utredningen har haft i uppdrag att se över tillträdesreglerna till högskolan och huvudförslagen är i korthet:

Att en sammanslagning av urvalsgruppen BF (folkhögskola) och urvalsgruppen BG (betyg från gymnasieskolan) bör utredas av Högskoleverket (se vidare kapitel 19 s157 i utredningen).

Den grundläggande behörigheten kompletteras med krav på lägst betyget godkänd i kärnämnena svenska och engelska samt projektarbetet.
Ett system med 14 omr√•desbeh√∂righeter inf√∂rs. Var och en av dessa omr√•desbeh√∂righeter best√•r av tv√• delar: beh√∂righets√§mnen och merit√§mnen. Beh√∂righets√§mnena utg√∂r de obligatoriska f√∂rkunskapskraven, medan merit√§mnen √§r √§mnen som inte utg√∂r f√∂rkunskapskrav, men v√§l ger extra ‚ÄĚbetalt‚ÄĚ i termer av meritpo√§ng. Syftet med att koppla ihop beh√∂righets√§mnen och merit√§mnen √§r att ge eleverna i gymnasieskolan tydliga incitament att l√§sa spr√•k, matematik eller n√•gon annan relevant f√∂rdjupning eller breddning.

Det ska finnas tre generella urvalsgrunder vid antagningen till högskolan: betyg, prov och av högskolan beslutat urval. Normalt sett ska minst 30 procent av utbildningsplatserna på en viss utbildning fördelas på grundval av betyg, minst 30 procent på grundval av prov och minst 10 procent på grundval av det lokala urvalet. Det ska dock finnas möjligheter att göra undantag från den angivna platsfördelningen om det finns särskilda skäl, t.ex. att utbildningen i fråga är av fort- och vidareutbildningskaraktär.

Universitet och högskolor ska få ansvar för en mer situations- och utbildningsanpassad antagning inom ramen för ett lokalt beslutat urval. Här ska högskolorna ta hänsyn till och värdera annan kunskap än den som dokumenteras i gymnasiebetyg. Universitet och högskolor föreslås få tydliga rekryteringsuppdrag av statsmakterna och då kunna använda det lokala urvalet för att uppfylla dessa mål.

Gymnasiebetygen b√∂r meritv√§rderas i tv√• steg: f√∂rst alla kurser som ing√•r i slutbetyget, och d√§refter de s.k. merit√§mnena. M√∂jligheten att f√∂rb√§ttra konkurrenskraften genom att i taktiskt syfte skaffa s.k. reducerat program tas bort. Bara nationella ‚Äď inte lokala ‚Äď kurser ska kunna ing√• i meritv√§rdet, och √§mnet idrott och h√§lsa ska inte l√§ngre r√§knas bort vid meritv√§rderingen.

Möjligheten till utbyteskomplettering försvinner. Utredningen föreslår också att en övre gräns vid meritvärderingen av slutbetyget sätts vid 18,5 poäng och att däröver får prov användas för att skilja sökande åt.

Utredningen föreslår att även prioritetsordning och prov ska kunna användas vid i övrigt likvärdiga meriter.
Utredningen lämnar ett antal förslag till hur högskoleprovet bör moderniseras. Dessutom föreslår utredningen att alla elever i gymnasieskolans sista termin ska få möjligheten att göra ett gratis högskoleprov.


Arbetslivserfarenhet ska även framgent ha ett betydande värde i samband med antagningen till högskolan. Dock föreslår utredningen att det generella och därmed schablonmässiga sätt som används i dag för att premiera arbetslivserfarenhet ersätts av en bedömning av arbetslivserfarenhetens relevans och kvalitet.

De föreslagna åtgärderna föreslås införas år 2007. Förslaget om att använda prioritetsordning och prov vid likvärdiga meriter föreslås dock införas redan 2005 för att komma bort från dagens situation där personer med högsta betygspoängen blir bortlottade.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB