Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remisssvar SOU 2003:75 Etablering i Sveri
Publicerad: 2004-03-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Dnr09,asylsökande m fl.doc 97Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-02
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Remissvar SOU 2003:75 Etablering i Sverige möjligheter och ansvar
för individ och samhälle
------------------------------
Nedan finns en förkortad version av Folkbildningsrådet remissvar på ovanstående utredning. Det kompletta svaret bifogas som bilaga.

FolkbildningsrÃ¥det har med intresse tagit del av betänkandet av Utredningen om flyktingmottagandet och introduktion. Att belysa frÃ¥gor som delaktighet och hÃ¥llbar integration är angeläget, inte minst ur ett folkbildningsperspektiv. Folkhögskolor och studieförbund genomför en omfattande studieverksamhet med mÃ¥lgruppen invandrare och skulle ha kunnat bidra till utredningsarbetet med sina erfarenheter frÃ¥n detta arbete.     
 
Folkbildningsrådet tillstyrker utredningens förslag att Migrationsverket fortsatt skall ha ansvar för den organiserade verksamheten samt att verket kan upphandla delar av verksamheten av externa anordnare. Ett antal studieförbundsavdelningar och några folkhögskolor bedriver idag verksamhet på uppdrag av Migrationsverket och har ambitionen att fortsätta det arbetet.

Folkbildningsrådet är positiv till vidgade insatser för gruppen asylsökanden.

Folkbildningsrådet stödjer förslaget att bosättningskommunen ges ett övergripande samordningsansvar för den fortsatta planeringen kring nyanländ invandrare.
Den första tiden i ett nytt land innebär omvälvningar och ibland stora påfrestningar. Folkbildningen har utvecklat en väl fungerande pedagogik för att möta deltagare med olika utbildningsbakgrund och har goda erfarenheter av att i verksamheten möta nya medborgare i Sverige.

Utredningen har angett ett stort antal aktörer som skulle kunna bidra till de nyanländas fortsatta etablering. Folkhögskolor och studieförbund nämns inte i detta sammanhang. Studieförbund och folkhögskolor har en gedigen erfarenhet av att arbeta med invandrade.
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB