Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Remissvar SOU 2003:92 Unga utanför
Publicerad: 2004-03-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Dnr22uungautanf√∂r.doc 97Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2004-3-02
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Remissvar SOU 2003:92 Unga utanför
------------------------------

Nedan finns en förkortad version av Folkbildningsrådet remissvar på ovanstående utredning. Det kompletta svaret bifogas som bilaga.


Det är enligt utredningen ca 25 000-30 000 unga i åldrarna 16-24 år som inte studerade, arbetade, aktivt sökte arbete eller hade någon annan känd sysselsättning år 2002.

Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag att kommunerna skall ha ett lagstadgat ansvar att ordna en uppsökande organisation som aktivt söker upp och stödjer varje individ upp till 20 år som inte har någon känd sysselsättning.

Folkbildningsrådet anser att organisationen bör ha en fristående roll gentemot gymnasieskolan.

Folkbildningsrådet stödjer utredningens förslag om nationellt samarbetet för kunskapsutveckling, statistikinsamling, kvalitetssäkring och metodutveckling.

Folkbildningsrådet välkomnar utredningens föreslag att gymnasieskolan ges större möjligheter att upphandla tjänster från andra aktörer såsom studieförbund och folkhögskolor. Utvecklingen inom gymnasieskolan talar för att det behövs andra utbildningsalternativ för ungdomarna på gymnasienivå.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga aktörer inom vuxenutbildningsområdet. Studier från Kunskapslyftet visar att folkhögskolor och studieförbund med sitt individanpassade, öppna och flexibla arbetssätt kan vara utmärkta alternativ.

Folkbildningsrådet har tidigare i samråd med AMS tillstyrkt förslaget att den särskilda folkhögskolesatsningen (SAGA) för deltagare inom aktivitetsgarantin skall kunna omfatta även långtidsarbetslösa unga under 25 år.

Det är också viktigt att beakta studiefinansieringen för åldersgruppen 18-25 år. Ungdomar 18-20 år har överhuvudtaget inte rätt till studiemedel för studier på gymnasienivå och åldersgruppen 20-25 år saknar tillgång till såväl det högre bidraget inom studiemedelssystemet som det särskilda rekryteringsbidraget.

Folkbildningsrådet är positiv till den skisserade försöksverksamheten i så kallade Navigatorcentra och vill framhäva folkbildningen och föreningslivets betydelse som aktörer i det lokal utvecklingsarbetet. Folkhögskolor och studieförbund skulle mycket väl kunna vara Navigatorcentrum.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB