Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Slutredovisning – Folkbildning om EMU
Publicerad: 2004-03-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2004-03-03
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
Slutredovisning – Folkbildning om EMU
------------------------------

Folkbildningsrådet har till regeringen lämnat redovisningen av verksamheten i "Folkbildning om EMU".


Sammanlagt deltog drygt 192 000 människor i Folkbildning om EMU.
•       162 000 personer tog del av studieförbundens 5 500 EMU-aktiviteter,
•       30 000 deltagare deltog i folkhögskolornas 615 arrangemang.
Deltagarna motsvarar ca 6 % av landets röstberättigade vid senaste riksdagsval 2002.


Redovisningen består av 5 delar:
1 - en fördjupad uppföljning av folkbildningsverksamheten gjord av Birgitta Reimer på uppdrag av Folkbildningsrådet
2 - en beskrivning av Folkbildningsrådets Pedagogiska resurs på webben inför folkomröstningen, innehåll, omfattning och statistik över nyttjandet av de olika tjänsterna
3 - en statistisk redovisning av omfattningen av studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet
4 – sammanställning av fördelningsunderlaget för EMU-medlen
5 – sammanställning av studieförbundens och folkhögskolornas enkätsvar i den fördjupade uppföljningen


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB